Veremchyk

 

Асистент кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

 ORCID

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барландин [та ін.] // Topical aspects of modern scientific research : The 2nd International scientific and practical conference (October 26-28, 2023). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2023. – Р. 135-139

2022 рік

  1. Храбра С. З. Методи і засоби фізичної реабілітації дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 171–175.
  2. Методичні рекомендації для бакалаврів денної і заочної форм навчання до атестаційного іспиту з фізичної реабілітації : спеціальність 017 Фізична культура і спорт, ОПП «Фізична реабілітація» / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 63 с.

2021 рік

  1. Основи домедичної допомоги для керівників літніх практик: методичні рекомендації / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 22 с.

2020 рік

  1. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко, С. З. Храбра, О. Д. Веремчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 1(121). – С. 14-19.

2019 рік

  1. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до практичних занять з предмету “Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату”  : для студентів факультету фізичного виховання спеціальність 016 Спеціальна освіта / О. Р. Барладин, Г. І. Фальфушинська, Л. О. Вакуленко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах