Web of Science ResearcherID: ABB-8166-2022

Vodanuu

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Заслужений діяч мистецтв України

Завідувач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Лупак Н. М. Нові грані хореографії: танець-перфоманс як медіатекст / Н. М. Лупак, Б. О. Водяний, Л. Б. Щур // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – № 3 (109). – С. 54-59. DOI : https://doi.org/10.32405/2308-8885-2023-1(107)-54-59

2022 рік

  1. Artistic and figurative thinking in the structure of educational activity of future masters in music art / B. Vodianyi, V. Vodiana, L. Bobyk [et al.] // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2022. – Vol. 14, Issue 2. – P. 318–329. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000801180600020
  2. The Bioethical Discourse in the Development of a Musician-Performer / L. Kondratska, B. Vodianyi, V. Vodiana [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 198–215. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000769947800012

2021 рік
  1. Брояко Н. Б. Бандурне виконавство у контексті трансформаційних процесів української народної інструментальної культури ХХ – початку ХХІ століть / Н. Б. Брояко, Б. О. Водяний // Zinovii Shtokalko: from kobzar traditions to bandura modern style: Collective monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 73–96.
  2. Шерстій У. І. Специфіка та регіональні особливості проведення конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької у Тернополі / У. І. Шерстій, Б. О. Водяний // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: Мистецтвознавство). – Рівне : РДГУ, 2021. – Вип. 38. – С. 23-31.
  3. Щур Л. Трансформація традиційного танцю західного поділля в контексті регіонального фестивального руху / Л. Щур, Б. Водяний, В. Водяна // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – Warsaw : RS Global, 2021. – 4(32), December. – P. 1-6.
  4. Водяний Б. О. Українська академічна пісня у сучасному соціокультурному просторі: проблеми, перспективи / Б. О. Водяний, Т. А. Задорожна // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: Мистецтвознавство). – Рівне : РДГУ, 2021. – Вип. 38. – С. 88-95.

2020 рік
  1. Водяний Б. Проблема збереження традиційної інструментальної музики у сучасному культурному просторі (на матеріалі Західноподільського регіону) / Б. Водяний // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 травня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 84-89.
  2. Водяна В. Підготовка фахівців мистецько-педагогічного профілю до виховної роботи з дітьми та молоддю у сільських школах в умовах їх сучасної реорганізації / В. Водяна, Б. Водяний // Молодь і ринок. –  2020. –  № 3(182). –  С. 84-88

2019 рік

Лупак Н. М. Мистецька освіта в україні: комунікативний аспект / Н. М. Лупак,  Б. О. Водяний  // Science Review. – 2019.– № 8(25). – P. 24-29.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах