Web of Science ResearcherID: I-6981-2018

Vyrsta

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Наконечна-Чабан Т. Граматичні особливості власних назв у сучасній німецькій та українській мовах / Т. Наконечна-Чабан ; наук. кер. Н. Вирста // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 53-55

2020 рік

  1. Вирста Н. Б. Особливості розмовного варіанту німецької мови: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 52 с.  
  2. Vyrsta N. B. Didaktisierung der Pressetexte der Galiziendeutschen im DaF-Unterricht / N. B.Vyrsta // Освітній вимір. – Кривий Ріг : КДПУ, 2020. – Вип. 2 (54). – C. 20–33.
  3. Vyrsta N. Main trends in the study of Ukrainian surnames (Late seventeenth – Early twenty-first centuries): I. The achievements of Ukrainian onomasticians / N. Vyrsta, N. Rokitska // Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. – 2020. – Vol. 55. – Article number 1948. – URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000645089000008
  4. Рокіцька Н. В. Interkulturelle kommunikation als eine lehrerbildungstendenz in deutschland / Н. В. Рокіцька, Н. Б. Вирста // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 366-368.

2019 рік
  1. Вирста Н. Українські прізвища на -ай, -ей, -ій (на прикладі сучасних прізвищ покуття) / Н. Вирста // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2019. – Вип. 71. ч. ІІ. – С. 74–83.
  2. Турківська В. Р. Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі (на основі матеріалів журналів «Der spiegel» та «Український тиждень») / В. Р. Турківська, Н. Б. Вирста, Н. В. Рокіцька // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Івано-Франківськ, 2019.  № 11.  – С. 140144.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах