Web of Science ResearcherID: I-7287-2018

velhach

Кандидат фізико-математичних наук

Викладач кафедри інформатики і методики її викладання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Вельгач А. В. Деякі аспекти використання віртуальної і доповненої реальності в шкільному курсі інформатики / А. В. Вельгач, Н. Р. Гриньків  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 75–78.
 2. Вельгач А. В. Особливості застосування віртуальної та доповненої реальності в освіті / А. В. Вельгач, Н. Р. Гриньків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 86–89.

2021 рік

 1. Вельгач А. В. Використання професійно орієнтованих завдань у вивченні інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 14–24.
 2. Вельгач А. В. Можливості і перспективи stem-освіти у системі підвищення кваліфікації педагогів / А. В. Вельгач // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 60–63.
 3. Смірнова В. О. CMS MODX EVO як один із інструментів формування ІКТ-компетентності учнів старшої школи в ЗСО / В. О. Смірнова, А. В. Вельгач  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 114–117.

2020 рік

 1. Гаврилюк М. Б. Stem-освіта, як одна зі складових закріплення знань в початковій школі / М. Б. Гаврилюк, А. В. Вельгач // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 24-26.
 2. Вельгач А. В. Техніка розробки моделі тривимірних об’єктів для подальшого 3d–друку / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2020. — № 1. — С. 18-27.

 2019 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Використання засобів комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики / В. Ю. Габрусєв, П. І. Чопик, А. В. Вельгач // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 39-43.
 2. Вельгач А. В. 3D-моделювання, як один з методів розвитку просторового мислення учнів початкової школи / А. В. Вельгач, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 34–36.
 3. Амборський С. В. Створення віртуальної екскурсії замком / С. В. Амборський, А. В. Вельгач // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 21–23.
 4. Вельгач А. В. Створення сайту за допомогою CMS ModX Evo : методичні рекомендації для проведення комп’ютерної практики з web-програмування / А. В. Вельгач. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.
 5. Яніцький А. І. Розробка додатку під Laravel для пошуку даних в ElasticSearch / А. І. Яніцький, А. В. Вельгач // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 205–206.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах