I-7451-2018

Vasiruk

Заслужений тренер України

Асистент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Єднак В. Маркетинг в Олімпійському спорті / В. Єднак, М. Васірук, Д. Єднак // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 69-72
  2. Єднак В. Д. Основні функції засобів масової інформації в Олімпійському русі / В. Д. Єднак, М. С. Васірук, Д. В. Єднак // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 86-90
  3. Yednak V. D. TRAINING MODES AND ENERGY SUPPLY OF MUSCULAR ACTIVITY IN SPRINTING / V. D. Yednak, M. S. Vasiruk, D. V. Yednak // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 19-24

2022 рік

  1.  Васірук М. С. Відбір та тренування з бігу на короткі дистанції : навчально-методичний посібник / М. С. Васірук, В. Д. Єднак. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 105 с.
  2. Єднак В. Д. Легкоатлетична гордість ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. Д. Єднак, М. С. Васірук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 94–101.
  3. Єднак В. Д. Особливості застосування вправ на гнучкість у розминці спринтера / В. Д. Єднак, М. С. Васірук, І. Я. Хробатин // Легка атлетика в Україні: сьогодення і майбутнє : матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Луцьк, 15 листопада 2022 року). – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2022. – С. 29-31

2021 рік

  1. Ладика П. І. Аналіз рівня розвитку координаційних здібностей туристів / П. І. Ладика, М. С. Васірук // ΛΌГOΣ : Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung : zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz ( Zürich, 10. September, 2021). – Zürich-Vinnytsia : BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. – P. 249-254

 2019 рік

  1. Іваськів С. М. Спорт і олімпійська освіта / С. М. Іваськів, М. С. Васірук // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 54–59.
  2. Васірук М. Підготовка юних легкоатлетів / М. Васірук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – C. 55-58.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах