Web of Science ResearcherID:  I-8270-2018

volska s o

 Кандидат мистецтвознавства

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Конструктивний рисунок обрубовочної голови людини : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу рисунок для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальностей 022 Дизайн (графічний дизайн, дизайн середовища) / О. М. Дячок, С. О. Вольська, З. А. Мацишина, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 15 с.
  2. Рисунок голови людини : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу Рисунок для бакалаврів напряму підготовки: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація / С. Вольська, З. Мацишина, Н. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 14 с.
  3. Складний натюрморт на кольоровому фоні : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу до виконання лабораторної роботи з курсу живопис для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальностей 022 Дизайн (графічний дизайн, дизайн середовища) / С. О. Вольська, З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 10 с.
  4. Вольська С. Художник Михайло Кузів: мистецький прорив сучасності / С. Вольська // Мистецька гордість Тернопільщини у минулому й сьогоденні : колективна монографія. – Тернопіль, 2023. – С. 160-175

2022 рік

  1. Тимошик М. М. Тернопільський фарфоровий завод: історія, типологія, художні особливості : монографія / М. М. Тимошик, С. О. Вольська. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2022. – 256 с. : 489 іл.

2021 рік

  1. The forms and methods of art disciplines' teaching under the conditions of distance learning / Yuding Xie, N. Rublevska, M. Markovych [et al.] // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2021. – Vol. 11, Is. 2, Special Is. XXIV. – P. 6-10. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000741714900001

2020 рік

  1. Modern church architecture in East Galicia as a search for new forms and national style / B. Cherkes, O. Diachok, S. Myroniuk [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020, 1-5 September 2020. – 2020. – Vol. 960, Issue 29. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097993046&origin=resultslist

 2019 рік

  1.  Cherkes B. Search of authenticity in sacral architecture in the territory of Western Ukraine / B. Cherkes, O. Diachok, S. Volska [et al. ] // 4th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium WMCAUS (17–21 June 2019). – Prague, 2019. – P. 1–10. – URL.: https://www.scopus.com
  2. Мацишина З. Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноукраїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття / З. Мацишина, С. Вольська, І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6В. – S. 10–13. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах