Web of Science ResearcherID: I-7224-2018

corp

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

  

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Варакута О. М. Освітні вимірювання очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії засобами тестового контролю / О. М. Варакута // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 301-306
 2. Варакута О. Реалізація краєзнавчого принципу вивчення географії засобами навчальних екскурсій / О. Варакута, Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 200-209. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.21
 3. Береженко С. Суспільно-географічні дослідження системи освіти Тернопільського району Тернопільської області / С. Береженко ; наук. кер. О. М. Варакута // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 17-21
 4. Ребар М. Сучасний стан лісопромислового комплексу Тячівського району Закарпатської області / М. Ребар ; наук. кер. О. М. Варакута // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 54-57
 5. Погосян Я. Трансформаційні процеси в системі дошкільної та загальної середньої освіти Хмельницького району Хмельницької області / Я. Погосян ; наук. кер. О. М. Варакута // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 47-51
 6. The problem of rational use of mineral resources and mining waste in the context of sustainable development of regions / M. J. Syvyj, Y. A. Ivanov, N. B. Panteleeva, O. M. Varakuta // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF (22 May 2023through 26 May 2023). – Kryvyi Rih, 2023. – Vol. 1254, іssue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Гавришок Б. Б. Геопросторові особливості використання земель лісового фонду заповідника «Медобори» та прилеглих лісництв / Б. Б. Гавришок, О. М. Варакута // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 157–162.
 2. Варакута О. Інноваційні технології та моделі змішаного навчання в освітньому процесі з географії / О. Варакута // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 29-37.
 3. Гавришок Б. Історико-географічні аспекти землекористування Буського лісгоспу / Б. Гавришок, О. Варакута // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 26–27.
 4. Варакута О. Принцип Bring Your Own Devices (BYOD) – «принеси свій власний пристрій» у формуванні географічних компетентностей учнів / О. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 54-59
 5. Варакута О. М. Реалізація краєзнавчого принципу засобами навчальних екскурсій з географії / О. М. Варакута, Б. Б. Гавришок // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 156–160.
 6. Варакута О. Туристично-краєзнавча робота в школі як засіб формування географічних компетентностей учнів / О. Варакута, Б. Гавришок // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського) : матеріали наукової конференції (м. Тернопіль, 6 вересні 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 80-84

2021 рік

 1. Варакута О. М. Методика навчання географії. (Курс лекцій): навчальний посібник / О. Варакута. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 183 с.
 2. Варакута О. М. Методика навчання географії. Робочий зошит для лабораторних занять: навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей / О. Варакута. – переробл. і доповн. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 110 с.
 3. Варакута О. Формування географічних компетентностей засобами ігрових технологій / О. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 88–95.

2020 рік

 1. Варакута О.  Формування дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення географії / О. Варакута // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 349–357.
 2. Варакута О. Формування компетентності «уміння вчитися впродовж життя» способом самостійної роботи учнів з інтернет-ресурсами під час вивчення географії / О. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 102-106.
 3. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 4. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 5. Distance learning as innovation technology of school geographical education / M.J. Syvyi, O.B .Mazbayev, O. M. Varakuta [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2020, 13 May 2020. – 2020. – Vol. 2731. – P. 369–382. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096918518&origin=resultslist
 6. Варакута О. М. Освіта і наука / О. М. Варакута // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 326–352.

 2019 рік

 1. Варакута О. Використання порталу LearningApps.org у вивченні географії / О. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. − Тернопіль : Тайп, 2019.  № 3 (Вип. 3). − С. 7883.
 2. Варакута О. М. Світові освітні тренди підготовки фахівців у вищій школі. Лабораторні заняття : навчально-методичний посібник для магістрів географічних спеціальностей / О. М. Варакута. Тернопіль, 2019. 60 с.
 3. Варакута О. М.  Географія. Материки і океани : зошит для практичних робіт. 7 клас. / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 32 с.
 4. Варакута О. М. Географія. Регіони та країни : зошит для практичних робіт. 10 клас. / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 24 с.
 5. Варакута О. М. Географія. Україна і світове господарство : зошит для практичних робіт. 9 клас. / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 24 с.
 6. Варакута О. М.  Географія. Україна у світі: природа, населення : зошит для практичних робіт. 8 клас. / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 32 с.
 7. Варакута О. М. Географія : збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / О. М. Варакута. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 192 с.
 8. Варакута О. М.  Загальна географія : зошит для практичних робіт. 6 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 48 с.
 9. Варакута О. М. Методика навчання географії : курс лекцій : навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 170 с.
 10. Варакута О. М. Методика навчання географії : лабораторні заняття : перший заліковий кредит :  навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 88 с.
 11. Варакута О. М. Методика навчання географії у вищій школі. Лабораторні заняття : навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 52 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах