Web of Science ResearcherID:  I-7560-2018

Jordan

 

Кандидат технічних наук

Викладач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Йордан Г. Інструменти штучного інтелекту в журналістській практиці: верифікація контенту / Г. Йордан, Г. Синоруб // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (5-6 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2023. № 9. – С. 60-66
 2. Жак Ю. Інтернет-меми про Григорія Сковороду / Ю. Жак ; наук. кер. Г. Йордан // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 72-78
 3. Йордан Г. М. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво і видавнича діяльність : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів ОП «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Г. М. Йордан, Т. В. Решетуха, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 76 с.
 4.  Йордан Г. М. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво і видавнича діяльність : методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання ОП «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Г. М. Йордан, Т. В. Решетуха, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 52 с.
 5. Жак Ю. Меми російсько-української війни в соціальних мережах / Ю. Жак ; наук. кер. Г. Йордан // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 69-72
 6. Жак Ю. Меми російсько-української війни в соціальних мережах / Ю. Жак ; наук. кер. Г. Йордан // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 89-93
 7. Йордан Г. Тенденції в тематичному наповненні книжково-видавничого ринку України (2012-2022 рр.) / Г. Йордан // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 67-69
 8. Синоруб Г. Тернопільські онлайн-медіа у фокусі сприйняття аудиторії / Г. Синоруб, Г. Йордан // Інформаційний спротив ворожим наративам засобами мікромедіа в умовах російсько-української війни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2023 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 106-109
 9. SYNORUB H. Artificial Intelligence in the Professional Activities of Future Journalists:Advantages and Disadvantages / H. SYNORUB, H. YORDAN // YOU HAVE BEEN REPLACED BY AI : Abstracts of the 11th Annual Entrepreneurship and Innovation Conference (Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Ulemiste City, October 5, 2023). – Tallinn : Teadmus, 2023. – P. 24-25

2022 рік

 1. Механізми формування інфомедійної грамотності у студентів педагогічних спеціальностей / А. М. Йордан, О. Я. Мединська, Г. П. Синоруб [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 106-115. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.13
 2. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists / N. Poplavska, H. Synorub, H. Yordan [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 1. – P. 273–285. –URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Йордан Г. М. Композиційно-графічні особливості українських науково-популярних видань / Г. М. Йордан // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 102–107.
 2. Решетуха Т. В. Дотримання права дитини на освіту в умовах пандемії Covid-19: актуалізація висвітлення в медіа / Т. В. Решетуха, Г. М. Йордан // Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 66-70
 3. Решетуха Т. Право дитини на освіту: багатовекторність поняття та рекомендації щодо висвітлення у медіа / Т. В. Решетуха, Г. М. Йордан // Права людини та масмедіа в Україні : збірник конспектів лекцій. – Київ : Інститут журналістики, 2021. – Ч. 3. – С. 150-161
 4. Синоруб Г. П. Формування критичного мислення в майбутніх медійників (на прикладі бінарного онлайн-заняття з дисциплін «Журналістський фах: інтернет-журналістика» та «Журналістський фах: фотожурналістика») / Г. П. Синоруб, Г. М. Йордан // Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. – Київ : Академія української преси : Центр Вільної преси, 2021. – С. 167-172

2020 рік

 1. Йордан Г. М. Інформатизація освіти як основа розвитку інформаційного суспільства / Г. М. Йордан, Х. В. Йордан // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 115-117.

2019 рік

 1. Reshetukha T. Ukrainian book market in 2015-2017 / T. Reshetukha, H. Yordan,  H. Derkach // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 43–50.
 2. Yordan H. Modern Ukrainian media market / H. Yordan, I. Nestaiko, K. Yordan // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 143–153.
 3. Йордан Г. Питання генези та функціонування емодзі в сучасному інтернет дискурсі / Г. Йордан, Х. Йордан // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 45. – С. 373–380.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах