Urskuu

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Дизайн середовища : методичні рекомендації для магістрів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / Ю. В. Сокотов, Ю. О. Туранов, А. В. Уруський, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 64 с.
 2. Гаврищак Г. Застосування QR-генератора як інноваційного засобу формування навчального контенту майбутніх фахівців технологічної освіти / Г. Гаврищак, В. Сопіга, А. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 256-263. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.32
 3. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Ю. В. Сокотов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 83 с.
 4. Уруський А. Підготовка здобувачів вищої освіти до проєктування технологічного процесу виготовлення виробів на фрезерно-гравірувальному верстаті / А. Уруський, Ю. Сокотов // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 травня 2023 р.). – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2023. – С. 237-238
 5. Уруський А. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до проєктування процесу виготовлення виробів на верстатах з цифровим програмним керуванням / А. В. Уруський, О. І. Нижник // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 197-199
 6. Технологічний практикум. Модуль 4. Механічне обробляння металів : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) / І. Й. Бочар, Ю. О. Туранов, Р. М. Монько, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 140 с.

2022 рік

 1. Уруський А. В. Диференціація завдань при формуванні графічної компетентності здобувачів вищої освіти комп’ютерно-орієнтованими засобами навчання / А. В. Уруський, Г. Р. Гаврищак // Освітологічний дискурс : наукове електронне фахове видання. – Київ, 2022. – № 1 (36). – С. 141-160. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.18
 2. Туранов Ю. О. Методика навчання технологій: методичні рекомендації з виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Модуль 3. Методика позашкільної освіти / Ю. О.Туранов, А. В. Уруський, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 65 с.
 3. Уруський А. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до проєктування виробу засобами цифрових технологій і виготовлення на верстатах з цифровим програмним керуванням / А. В. Уруський, Д. А. Схаб // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 39–41.
 4. Уруський А. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до проєктування та виготовлення виробів на верстатах з цифровим програмним керуванням / А. В. Уруський, Ю. О. Туранов // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 195–197.
 5. Мамус Г. М. Просторове мислення студентів закладів вищої освіти як показник інтелектуального розвитку їх особистості / Г. М. Мамус, А. В. Уруський, Г. Р. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 135-141. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.16
 6. Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / V. Rak, O. Potapchuk, Y. Turanov [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 554-558. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Гаврищак Г. Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій / Г. Р. Гаврищак, А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 6–13.
 2. Уруський А В. Підготовка здобувачів вищої освіти до проєктування технологічного процесу при виготовленні виробу на верстаті з цифровим програмним керуванням // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.151–152.

 

2020 рік

 1. Туранов Ю. О. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) / Ю. О. Туранов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 72 с.

2019 рік
 1. Туранов Ю. Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій / Ю. Туранов, А. Уруський // Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 240-252.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах