Web of Science ResearcherID: I-6435-2018

cIDULOI

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри комп'ютерних технологій 

посада професор кафедри інформатики та методики її навчання

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Олійник К. В. Використання інтерактивних методів навчання для пояснення основ графічного дизайну у шкільному курсі інформатики / К. В. Олійник, І. М. Цідило // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 160-162
 2. Цідило І. М. Комп’ютерне моделювання з використанням математичної теорії ігор / І. М. Цідило, І. М. Грод // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 27 квітня 2023 р.). – Рівне : ЦФЕНД, 2023. – С. 65-66
 3. Цідило І. М. Проєктування змісту вивчення ІОТ у шкільному курсі інформатики / І. М. Цідило, А. В. Джаган // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 159-162

2022 рік

 1. Цідило І. М. Актуальність навчання основ робототехніки у процесі програмування MICRO:BIT / І. М. Цідило, В. Ю. Габрусєв // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 2731.
 2. Цідило І. М. Вивчення основ графічного дизайну у шкільному курсі інформатики / І. М. Цідило, К. В. Олійник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 198200.
 3. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад.: І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 58 с.
 4. Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 5. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 c.
 6. A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models / I. M. Tsidylo, L. O. Shevchyk, I. M. Hrod [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288. Issue 1. –URL.: https://www.scopus.com
 7. Methods of Future Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Professional Activity / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.]  // South Florida Journal of Development. 2022. – Vol. 3, n. 1 – P. 510-527. 

2021 рік

 1. Цідило І. М. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи: навчальний посібник / І. М. Цідило, С. В. Козіброда, О. Б. Ящик. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 350 с.
 2. Цідило І. М. Застосування інтерактивних методів навчання у закладах професійної освіти /  І. М. Цідило, Я. П. Замора // Using the latest technologies : The III-rd International Science Conference (February 26-27, 2021, Groningen, Netherlands). – Groningen, 2021. – P. 77-79.
 3. Цідило І. М. Сервіси автоматизації взаємодії соціальних мереж / І. М. Цідило, Д. І. Клубко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.74–76.
 4. Комп’ютерний зір в OpenCV : лабораторний практикум для магістрантів 015.39 професійна освіта (Цифрові технології) / уклад. : І. М. Цідило, C. В. Мазур. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 88 с.
 5. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / Уклад.: І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 c.
 6. Monitoring the quality of e-learning implementation in educational institutions / V. Habrusiev, H. Tereshchuk, I. Tsidylo [et al.] // SHS Web of Conferences : 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021). – 2021. – Vol. 107. – P. 1–7.
 7. Methods of Future Natural Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Basis of Learning Apps / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 17th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I : Main Conference, PhD Symposium, and Posters, ICTERI 2021Kherson28 September 2021 through 2 October 2021. – 2021. – Vol. 3013. – P. 411-418. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. PhotosynQ – cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts [et al.] // E3S Web of Conferences : the International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7.
 2. Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr, I. M. Tsidylo, O. B. Stoliar // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WP, 2020. – Vol. 2643. – P. 535–547. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Tsidylo I. Preparation the created three-dimension modelfor 3D printing / I. Tsidylo, I. Hrod, B Shevchyk // Herald pedagogiki : wydanie specjalne. Nauka i Praktyka. –  Warszawa : Diamond trading tourpp, 2020. –  № 55. –  P. 5-8.
 4. Дерев’янко А. Проектування розумної домашньої мережі в середовищі packet tracer / А. Дерев’янко, І. М. Цідило // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 101-104.
 5. Designing a chatbot for learning a subject in a Telegram messenger / I. M. Tsidylo, S. I. Samborskiy, S.-I. V. Mazur, M. P. Zamoroz // CEUR Workshop Proceedings16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops, ICTERI 2020, 6-10 October 2020. – 2020. – Vol. 2732. – P. 1329 - 1340. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096145861&origin=resultslist
 6. Simulation of intellectual system for evaluation of multilevel test tasks on the basis of fuzzy logic / I. M. Tsidylo, S. O. Semerikovb, T. I. Gargula, H. V. Solonetska, Y. P. Zamora, A. V. Pikilnyak // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 507520. – URl. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108028383&origin=resultslist
 7. Pedagogical design of digital learning of future art teachers in a virtual classroom / L. I. Kondratska, I. M.Tsidylo, M. S. Kurach // CEUR Workshop Proceedings : 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020, 6-10 October 2020. – 2020. – Vol. 2740. – P. 232247. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096415929&origin=resultslist
 8. Integrated Use of the LearningApps.org Resourse and Information Devices in the Process of Biology School Course Studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 452345.
 9. PhotosynQ - Cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts [et al.] // E3S Web of Conferences : 2020 International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020Kryvyi Rih20 May 2020 through 22 May 2020. – 2020. – Vol. 166. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік
 1. Цідило І. М. Переваги застосування вбудованих комп’ютерних систем над персональними комп’ютерами в АПК / І. М. Цідило, Я. П. Замора  // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 р., м. Бережани). – Тернопіль: Паляниця В. А., 2019. – С. 323–325.
 2. Herts A. I. Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters / Herts A. I., Tsidylo I. M., Herts N. V., Tolmachev S. T. // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). – Kryvyi Rih, 2019. – P. 363-376.  – URL. :  https://www.scopus.com
 3. Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers / I. M. Tsidylo, H. V. Tereshchuk, S. V. Kozibroda [et al.] // The 6th Workshop on Cloud Technologies in Education : CEUR workshop proceedings (December 21,  2018, Kryvyi Rih). –2019. –Vol. 2433. –P. 217231. – URL. : https://www.scopus.com
 4. Цідило І. Технологія 3D-друку як ІКТ актуалізації навчальної діяльності інженерно-педагогічного фахівця у галузі транспорту / І. Цідило, Я. Замора, Ю. Сокотов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – Хмельницький, 2019. – Вип. 4.
 5. Ontological model of representation of university resources / B. Buyak, I. Tsidylo, S. Kozibroda, V. Repskyi // CEUR Workshop Proceedings : 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ICTERI 2019, 12 June 2019 - 15 June. – 2019. – Vol. 2393. – P. 29 - 40. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069521681&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах