Web of Science ResearcherID: I-7350-2018

Tsarukl

Доктор географічних наук, професор

Завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Царик Л. П. Вклад професора Ольги Заставецької у становлення географічного факультету ТНПУ / Л. П. Царик // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 22-26
 2. Царик Л. П. Геоекологічний вимір екомережі Кременецького адміністративного району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference ( September 22, 2023). – Singapore : European Scientific Platform, 2023. – P. 174-179.
 3. Чура Х. Гідрологічні об’єкти їх екологічний стан в межах села Лошнів / Х. Чура ;  наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 175-178
 4. Царик Л. П. Заслужений природоохоронець України М. П. Чайковський та його вклад у розвиток заповідної справи / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-10
 5. Царик Л. З історії сучасних досліджень геоекологічних проблем малих річок Західного Поділля / Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 4-12 . DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.1
 6. Стельмах Б. Емісія парникових газів земельними угіддями Іванівської територіальної громади / Б. Стельмах ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 123-129
 7. Концептуальні засади досліджень геоекологічного стану річково-басейнових систем та їх цифрового атласного картографування / І. Ковальчук, А. Ковальчук, І. Ковальчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 4-16. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.1
 8. Царик Л. П. Навчально-виховна, науково-дослідницька і профорієнтаційна діяльність колективу кафедри геоекології… у 2022-2023 н. році / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 3-9
 9. Наукові засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем / І. П. Ковальчук, А. І. Ковальчук, Л. Ф. Дубіс [та ін.] // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 14-20
 10. Царик Л. П. Національний природний парк «Кременецькі гори» його туристична привабливість і транспортна доступність / Л. П. Царик, П. Л. Царик, В. Л. Царик // Methods of solving complex problems in science : Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference (April 25 – 28, 2023). – Prague : International Science Group, 2023. – P. 533-539
 11. Зиско М. Оптимізація землекористування Борсуківської територіальної громади та її наслідки для кліматичних параметрів регіону / М. Зиско ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 129-134
 12. Грицюк В. Оптимізація природокористування басейну річки Ікви в межах Кременецької територіальної громади / В. Грицюк ;  наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 61-67
 13. Царик Л. Перспектива створення ландшафтних заказників у середній і нижній частинах басейну річки Джурин / Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 26-30
 14. Царик П. Перспективні моделі заповідної і екологічної мереж територіальних громад Чортківського району / П. Царик, Л. Царик, І. Кузик [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 256-263. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.28
 15. Клямаров І. Природні рекреаційні ресурси національного природного парку «Прип’ять-Стохід» / І. Клямаров ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 98-104
 16. Царик Л. П. Про екостан верхньої течії річки Джурин і перспективу створення заповідних об’єктів / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 50-53
 17. Царик Л. П. Російсько-українська війна: природоохоронний аспект / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 50-62
 18. Царик Л. П. Сучасний стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Кременецького району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик  // «Global and Regional Aspects of Sustainable Development : Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (March 26-28, 2023). – Copenhagen : SPC «InterConf» : Berlitz Forlag, 2023. – № 148. – P. 306-313
 19. Софінський Р. Сучасні тенденції виникнення небезпечних гідрометеорологічних явищ у Тернопільській області / Р. Софінський ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 109-113
 20. Царик Л. Функціональні особливості і типологія міських територіальних громад Тернопільської області / Л. Царик, П. Царик, О. Оливко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 36-42. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.4

2022 рік

 1. Царик Л. Білобожницька територіальна громада: особливості просторової організації та землекористування / Л. Царик, В. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 26-29
 2.  Царик Л. П. Водопостачання та водовідведення : практикум до виконання практичних завдань / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2022. – 37 с.
 3. Царик Л. П. Геоекологічні проблеми територіальних громад Західного Поділля / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик // Current issues of science, prospects and challenges : International Scientific and Theoretical Conference ( November 25, 2022. Sydney, Australia). – Sydney : European Scientific Platform, 2022. – P. 199-203.
 4. Новицька С. Експедиційні дослідження Дністровських стінок / С. Новицька, Л. Царик // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 33- 35
 5. Царик Л. П. Екотуристичні передумови розбудови рекреаційних послуг у Тернопільській області / Л. П. Царик, А. В. Кузишин, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // GRAIL OF SCIENCE : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY (April 29th, 2022). – 2022. – № 12-13. – P. 775-780. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.141
 6. Ковальчук І. Засади, проблеми і перспективи реалізації екомережевого підходу до оптимізації природокористування й охорони природи Подільського регіону України / І. Ковальчук, Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 196–209.
 7. Царик Л. П. Колектив кафедри геоекології у екоосвітньому середовищі / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С. 3–11.
 8. Царик Л. П. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Тернопільської міської територіальної громади / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // ΛΌГOΣ with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference : Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences (Cambridge, May 20, 2022). – Cambridge ; Vinnytsia : P.C. Publishing House : European Scientific Platform, 2022. – С. 372-377. DOI 10.36074/logos-20.05.2022.110
 9. Царик Л. Перспективний РЛП «Подільське Надзбруччя» /  Л. Царик, П. Царик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 53–59.
 10. Царик Л. Прикладні еколого-географічні дослідження викладачів, аспірантів кафедри геоекології Тернопільського національного педагогічного університету / Л. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.).  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 103–105.
 11. Царик П. Регіональний ландшафтний парк «Дністер» у територіальній рекреаційній системі Поділля / П. Царик, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 136-142.
 12. Царик Л. П. Співпраця Миколи Петровича Чайковськовського з викладачами і студентами географічного факультету ТНПУ: історична ретроспектива / Л. П. Царик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 4–10.
 13. Царик В. М. П. Чайковський – натхненник і організатор заповідної справи на Тернопільщині / В. Царик, П. Царик, Л. Царик  // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 25–29.
 14. Geoecological contradictions in the functioning of urban ecosystems in conditions of increased anthropogenic impact and abnormal weather-climate changes / L.P.Tsaryk, I.P. Kovalchuk, P.L. Tsaryk [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2022. – Vol. 31, Issue 2.– P. 398407. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000019
 15. Tsaryk L. Geoecological features of the green-blue infrastructure of the Тernopil city / L. Tsaryk, I. Kuzyk // Green & Blue Infrastructure in Post-USSR cities : exploring legacies and connecting to V4 experience : collective monograph / Ed. by N. V. Maksymenko, A. D. Shkaruba. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2022. – P. 172-190
 16. Tsaryk L. RUSSIAN-UKRAINIAN WAR: ENVIRONMENTAL ASPECT / L. Tsaryk, I. Kuzyk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 100-106. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.13

2021 рік

 1. Царик Л. Геоекологічні проблеми річки Нічлавка / Л. Царик, Ю. Мельник, І. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 44–49.
 2. Царик П. Л. До проблеми забруднення грунтових та поверхневих вод (на прикладі Іванівської ОТГ Тернопільської області) / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Еко Форум– 2021: V спеціалізований міжнародний запорізький екологічний форум (14–16 вересня 2021 р.). – Запоріжжя, 2021. – С. 230–232.
 3. Царик Л. П. Децентралізація: виклики та проблеми екологічного менеджменту територій / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 237-240.
 4. Кузишин А. Діяльність Богдана Заставецького з організації та популяризації географічної освіти: до 80-річчя з дня народження /  А. Кузишин, Л. Царик, Я. Мариняк // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 4–6.
 5. Царик П. Л. Національний природний парк «Подільські Товтри», його туристична привабливість і транспортна доступність / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Грааль науки : Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції ( 27 серпня 2021 року). – Вінниця ; Австрія : Європейська наукова платформа : International Centre Corporative Management, 2021. – № 7. – С. 328-334.
 6. Царик Л. Оптимізація землекористування в Україні на етапі формування ринку земель / Л. Царик Л, С. Сонько, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 197-206
 7. Царик Л. Організація соціальної сфери областей подільського регіону:суспільно-географічне дослідження / Л. Царик, І. Поплавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 47–57.
 8. Царик Л. П. Охорона і збереження водних об’єктів : практикум до виконання практичних завдань / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 74 с.
 9. Царик Л. Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території обласного регіону Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 177–188.
 10. Царик Л. П. Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок : монографія / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик. – Вид. 2-ге доп. і перероб. – Тернопіль : Тайп, 2021. – 162 с.
 11. Царик Л. П. Про окремі результати роботи викладачів і студентів кафедри у 2020-2021 роках / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 38.
 12. Царик Л. П. Про окремі результати роботи викладачів і студентів кафедри у 2020-2021 роках / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 38.
 13. Проблеми функціонування регіональних ландшафтних парків міських екосистем / Л. Царик, П. Царик, Л. Янковська [та ін.] // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 31–39.
 14. Царик Л. [Рецензія] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – Вип. 1 (50). – С. 208- 211. – Рец. на монографічне дослідження І. С. Круглов "Міждисциплінарна геоекологія"
 15. Царик Л. П. Регіональний ландшафтний парк «Збаразькі Товтри» - з перспективою на визнання / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // ΛΌГOΣ : Multidisziplinäre forschung: perspektiven, probleme und muster : zu den materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz (9. April 2021 • wien, republik österreich). – Wien ; Vinnytsia : List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH : Yevropeiska naukova platform, 2021. – Vol. 2. – P. 176-182.
 16. Царик Л. П. Рекреаційний потенціал перспективного регіонального ландшафтного парку «Збаразькі Товтри» / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Scientific Trends and Trends in The Context of Globalization : Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (December 21-22, 2021). – Umeå, Sweden : Mondial, 2021. – № 93. – С. 394-405.
 17. Царик Л. П. Ретроспективний аналіз зміни основних кліматичних параметрів у Тернопільській області / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1–3 жовтня 2021 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. –  С. 99105.
 18. Царик Л. П. Стратегія сталого розвитку : навчальний посібник / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 184 с.

2020 рік

 1. Царик Л. Басейн річки Бариш в умовах антропогенних перетворень / Л. Царик Л., П. Царик, В. Царик В. // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 31–35
 2. Царик Л. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» та його роль у розбудові рекреаційної сфери / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : сollectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedingsof the International scientific and practical conference (May 15, 2020). – Houston ; USA : EuropeanScientific Platform. – Vol. 5. – P. 58–63.
 3. Царик Л. П. Заповідна мережа / Л. П. Царик, П. Л. Царик  // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 419–460.
 4. Дем’янчук П. М. Еколого-географічна ситуація /  П. М. Дем’янчук, Л. П. Царик, І. Вітенко // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 461–479.
 5. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196–205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000526104100018
 6. Царик Л. П. Регіональні кліматичні зміни у Тернопільській області та їх наслідки / Л. П. Царик, П.  Л. Царик, І. Р. Кузик // Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020 : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (24 Januar, 2020). – Luxembourg ; Grand Duchy ofLuxembourg : Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. – B. 1. – P. 41–48.
 7. Кузишин А. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / А. Кузишин, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С.4–16.
 8. Царик Л. Проектований РЛП «Бережанське опілля» у системі екомережевих відносин // Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2020.  № 1(48). С. 147–156.
 9. Царик Л. Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста / Л. Царик, І. Кузик, П. Царик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 68–77.
 10. Кузишин А. Нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 30-ти ліття заснування) / А. Кузишин, Л. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 8–24.
 11. Царик Л. Роль тернопільського наукового центру у розвитку еколого- географічних досліджень в україні / Л. Царик, П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 24–37.
 12. Царик Л. Заповідні гідрологічні об’єкти: їх стан і роль в умовах посиленого антропогенезу і аридизації клімату / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 194–204.
 13. Царик Л. П. Про результати діяльності колективу кафедри геоекології…у 2013-2019 роках та завдання на найближчу перспективу / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 3–8.
 14. Царик Л. П. Природні рекреаційні ресурси / Л. П. Царик, С. Р. Новицька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 380–418.
 15. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A .Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL.:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099762977&origin=resultslist,  https://journals.umcs.pl/b/article/view/10019

 2019 рік

 1. Царик Л. Долина річки Гнізни в геоекологічному вимірі / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 24–30.
 2. Царик Л. Національний природний парк "Дністровський каньйон" та його місце в регіональній туристсько рекреаційній системі заповідного і рекреаційного природокористування Тернопільщини / Л. Царик, П. Царик, С. Новицька // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : the 5-th Internationale conferences ( February 28, 2019). – Stuttgart ; Germany, 2019. – P. 805–817.
 3. Царик Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
 4.  Царик П. Л. Про організацію території та рекреаційне використання Білокриницького дендрологічного парку / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 44–49.
 5. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019.  № 1.  С. 198-211.
 6. Чернюк Г. В. Стан ландшафтних геосистем на території Зарічненського району Рівненської області / Г. В. Чернюк, Л. П. Царик, В. Логінов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 211216.
 7. Царик Л. П. Нормативно-правова база функціонування комплексної зеленої зони міста / Царик Л. П., Кузик І. Р. // Aktuelle themen im kontext der entwicklung der modernen wissenschaften : materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. – Dresden, 2019. – B. 6. – S. 32-37.
 8. Царик Л. П. Роль учнівської та студентської молоді у збереженні зелених насаджень міста / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII interna-tional scientific conference on February 25–26, 2019. – Prague, 2019. – P. 33–37.
 9. Царик Л. П. Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Science and society : proceeding of the 9th International conference on February 1, 2019. – Hamilton, 2019. – P. 887-895.
 10. Царик Л. П. Роль кафедри геоекології ТНПУ у реалізації стратегічгих завдань розвитку екологічної освіти і науки (до 25 річниці відкриття спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 5–10.
 11. Царик Л. Село Базар : краєзнавчо-географічний нарис / Л. Царик, В. Царик //  Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп. – №2. – 2019. – С. 49–54.
 12. Царик Л. До проблеми регулювання рекреаційних навантажень еколого-освітніх стежок установ природно-заповідного фонду / Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 163–172.
 13. Кріль О. Підходи до оцінювання природно-техногенної безпеки / О. Кріль, Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 40–46.
 14. Toxic environment diminishes the oxidative stress response in the bivalve mollusks / L. Gnatyshyna, V. Khoma, N. Mishchuk [et al.] // 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation : proceedings (Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019). – Yaremche : Rostyslav Panchuk, 2019. – P. 33.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах