Web of Science ResearcherID: I-8128-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Заблоцька Л. М. Викладання іноземних мов в онлайн-середовищі / Л. М. Заблоцька, Т. М. Олендр, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 142-144
 2. Олендр Т. М. Роль англомовного сленгу в іншомовній професійній підготовці майбутніх журналістів / Т. М. Олендр, І. О. Цар // Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 лютого 2023 р.): у 3 ч. – Кременчук : ЦФЕНД, 2023. – Ч. 1. – С. 56-58
 3. Олендр Т. Сутність стратегій навчання та підходи до їх класифікацій / Т. Олендр, І. Цар // Сучасні дослідження з іноземної філології. Гельветика, 2023. – Вип. 2 (24). – С. 334-344. DOI https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.24.334-344
 4. Zablotska L. Influence of Language Coaching Techniques on Undergraduate Students’ Motivation in the Process of Foreign Languages Teaching at Non-linguistic Specialties / L. Zablotska, T. Olendr, I. Tsar // Arab World English Journal (AWEJ), 2023. – Vol. 14. – N. 1. – P. 394-408. DOI : https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol14no1.25 ; URL: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Заблоцька Л. М. Використання стратегій навчання на заняттях іноземних мов / Л. М. Заблоцька, Т. М. Олендр, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 87-89.
 2. Олендр Т. М. Особливості навчання англомовного сленгу майбутніх журналістів на заняттях іноземної мови / Т. М. Олендр, І. О. Цар // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 50. – Т. 2. – С. 14-18. DOI : https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/50.2.2
 3. Deutsch ist einfach : навчальний посібник. Ч. 1 / O. Kashuba, Т. Kravchuk, A. Turchyn, I. Tsar. – у 2-х ч. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 142 с.
 4. Deutsch ist einfach : навчальний посібник. Ч. 2 / O. Kashuba, Т. Kravchuk, A. Turchyn, I. Tsar. – у 2-х ч. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 5. Deutsch intensiv  : навчальний посібник / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, А. І. Турчин [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 6. Zablotska L.. Development of professional foreign language communicative competency in undergraduates of non-linguistic specialties in the conditions of distant learning / L.Zablotska, I. Tsar // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 160-169. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.19

2021 рік

 1. Zablotska L. M. Application of modern education technologies in foreigh language teaching for specific purposes in conditions of distant learning / L. M. Zablotska, V. O. Meleshchenko, L. V. Chernii, I. O. Tsar // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (April 9, 2021). – Amsterdam, The Netherlands : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – P. 43–47.
 2. Turchyn A. Coaching as a form of active learning in foreign language classes / A.Turchyn, I. Tsar // Наукові записки БДПУ. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 321–329.
 3. Цар І. О. Методичні вказівки з підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з німецької мови для здобуття ступеня магістра / І. О. Цар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 22 с.

2020 рік

 1. Заблоцька Л. М. Mobile devices in foreign language teaching / Л. М. Заблоцька, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 313-316.
 2. Цар І. О. Використання віртуального освітнього середовища у дистанційному навчанні іноземної мови / І. О. Цар, Л. М. Заблоцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 165–167.
 3.  Development Of Journalists' Professional English Communicative Competence Using Mass Media / L. Chernii, V Meleshchenko, L. Zablotska, I. Tsar [et al.] // Arab World English Journal (AWEJ). – November 2021. – P. 234–243. – URl.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612779500021 

2019 рік
 1. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з німецької мови для студентів географічного факультету / уклад. : Л. Є. Нагорнюк, І. О. Цар. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.  67 с.
 2. Цар І. О. Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей / І. О. Цар, Л. Є. Нагорнюк // Молодий вчений. Херсон, 2019. №4 (68) квітень. С. 284288

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах