TurcunKukarina

 

Кандидат юридичних наук

Викладач кафедри

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Prevention of corruption offenses by public officials: Experience from European Union countries / S. Petkov, V. Bortniak, L. Savranchuk [et al.] // CUESTIONES POLITICAS. - MARACAIBO : UNIV ZULIA, FAC CIENCIAS JURIDICAS & POLITICAS, 2023. – Vol. 41, issue 77. – P. 352-368 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік
  1. Парфанович І. Діагностика агресивної поведінки підлітків у контексті профілактично-корекційного соціально-педагогічного впливу / І. Парфанович, С. Калаур, І. Турчин-Кукаріна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – № 6 (120). – С. 26-39. – DOI 10.24139/2312-5993/2022.06/026-039
  2. Попович Ю. Професійні стереотипи у діяльності соціального працівника / Ю. Попович, І. Турчин-Кукаріна // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 105-109
  3. Парфанович І. Сучасний контент формування професійної компетентності офіцерів поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх / І. Парфанович, І. Трубавіна, І. Турчин-Кукаріна // Social Work and Education. – 2022. – Vol. 9. No. 3. – P. 392-404. – DOI: 10.25128/2520-6230.22.3.6.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах