tymkiv

 

Кандидат філософських наук

Викладач кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія 

Web of science

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вербіцька О. Особливості конструювання іміджу державної установи / О. Вербіцька ; наук. кер. І. Тимків // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 108-109
 2. Стахнік Р. Роль медіа у якості ретранслятора військово-політичних конфліктів у світі / Р. Стахнік ; наук. кер. І. Тимків // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 106-108
 3. Тимків І. Ціннісні орієнтири у формуванні бренду освітнього закладу / І. Тимків // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 289-291

2022 рік

 1. Тимків І. М. Гармонізація внутрішнього світу людини методами арт-терапії / І. М. Тимків, І. В. Тимків // Innovations and prospects of world science: the 15th International scientific and practical conference (October 12-14, 2022). – Vancouver : Perfect Publishing, 2022. – P. 362–367.
 2. Тимків І. Проблема толерантності у історико-філософському дискурсі / І. Тимків // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 90–93.
 3. Increasing the competitiveness of educational institutions in the conditions of internetization / Yu. Zhuravel,  Yu. Kuzmenko, O. Fedoruk et al. // Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación. – 2022. – Vol. 16, N 3. – S. 23–40. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000884507900003

2021 рік

 1. Тимків І. М. Заклади позашкільної освіти у сучасній системі освіти україни: нормативно-правовий аспект / І. М. Тимків // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2021. – Т. 13. – № 2. – С. 11–17.
 2. Тимків І. Казкотерапія: філософсько-освітня рефлексія / І. Тимків // Філософія освіти. – 2021. – Вип. 27, n. 2. – C. 56–65.
 3. Тимків І. М. Формування корпоративної культури дитячого клубу як системи цінностей / І. М. Тимків // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 191–195.

2020 рік
 1. Тимків І. Історична пам’ять у практиках демократичного виховання / І. Тимків // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 95-96.
 2. Тимків І. Прагматичні концептуалізації історичної пам՚яті у проблемному полі політичного виховання / І. Тимків // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 4/46. – С. 371–382.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах