Tereschenko V

Кандидат історичних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Болібрух В. Основні перешкоди для розвитку міського самоврядування в Україні, організованого відповідно до магдебурзьких норм права у ХVІ-ХVІІ ст. / В. Болібрух ; наук. кер. В. Терещенко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 63-66

2019 рік
  1. Терещенко В. Вплив фіксальної політики на соціально-економічне становище Галичини кінця XIX − початку XX ст. (історіографія проблеми) / В. Терещенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 36–43.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах