Web of Science ResearcherID:  I-7226-2018

tereschuk

Доктор педагогічних наук

Член-кореспондент НАПН України

Перший проректор ТНПУ ім. В. Гнатюка

Професор кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Генсерук Г. Змішане навчання в контексті цифрової трансформації вищої освіти / Г. Генсерук, Г. Терещук, О. Сисоєв, О. Василенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 35-45. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.5
 2. Біницька К. Післядипломна освіта вихователів в системі неперервної освіти Республіки Польща / К. Біницька, Г. Терещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 104-110. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.13
 3. Терещук Г. Професійні цінності майбутнього вчителя початкових класів у системі забезпечення якості його підготовки / Г. Терещук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 266-269
 4. Терещук Г. Спрямованість профільної підготовки ліцеїстів на вдосконалення освітньо-спортивної діяльності / Г. Терещук, І. Ангелюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : Гельветика, 2023. – № 2. – С. 6-13. DOI : 10.25128/2415-3605.23.2.1
 5. Enhancing Online Learning in LCM Moodle through Interactive Adaptive Learning / V.Habrusiev, H.Tereshchuk, V.Panchenko [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 650-655. – URL.: https://www.scopus.com
 6. Pedagogical conditions for the formation of an effective information and learning environment in higher education institutions / Y. V. Habrusiev, H. V. Tereshchuk, A. V. Stepanyuk [et al.] // INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS. – Kyiv : NATL ACAD PEDAGOGICAL SCIENCES UKRAINE, INST DIGITALISATION EDUCATION, 2023. – Vol 95. – Issue 3. – P. 183-196 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Терещук Г. В. Технологія постановки запитань у контексті формування критичного мислення особистості: ментальний аспект / Г. В. Терещук, Н. М. Лупак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 6-16. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.1
 2. Жаркова І. Формування вміння самоорганізації навчальної діяльності молодших школярів засобами комп'ютерних технологій: дидактичний аспект / І. Жаркова, В. Чайка, Г. Терещук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2022. – Вип. 71. – С. 7-13. – DOI 10.31652/2415-7872-2022-71-7-13
 3. Enhancing digital and professional competences via implementation of virtual laboratories for future physical therapists and rehabilitologist / H. Falfushynska, B. Buyak, G. Torbin [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 9th Workshop on Cloud Technologies in Education, 2021, Kryvyi Rih, 17 December. – 2022. – Vol. 3085. – P. 355-364. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Ivanna Blazhkevych on the development of early education as a foundation of creating a powerful state / H. Tereshchuk, O. Yankovych, K. Binytska [et al.] // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – 2022. – Vol. 10, Issue 1. – P. 19-31

2021 рік

 1. Терещук Г. В. Kpeaтивнicть і pізнобічність обізнаного науковця / Г. В. Терещук // Микола Іванович Піддячий: особистість, педагог, вчений : бібліографічний покажчик. – Харків : Діса плюс, 2021. – С. 56–57.
 2. Терещук Г. В. Освітня, наукова й управлінська діяльність Вінцента Оконя : історія та сучасний контекст / Г. В. Терещук, О. І. Янкович // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. – Вип. 50. – С. 226-234.
 3. Терещук Г. Саморозвиток здобувача освіти в контексті синергетичного підходу та постнеокласичної освітньої парадигми / Г. Терещук, Н. Лупак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 13–20.
 4. The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher:a historical aspect / G. Tereshchuk, H. Meshko, M. Prochazka, O. Meshko, H. Radchuk // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. Book Series: SHS Web of Conferences – 2021. – Vol. 104. − P. 1-10.
 5. Monitoring the quality of e-learning implementation in educational institutions / V. Habrusiev, H. Tereshchuk, I. Tsidylo [et al.] // SHS Web of Conferences : 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021). – 2021. – Vol. 107. – P. 1–7.
 6. The Teacher in the System of Developing Students’ Digital Competence / H. Henseruk, B. Boyko, H. Tereshchuk at al. // E-learning in the Time of COVID-19 : monograph. / Scientific Editor E. Smyrnova-Trybulska. – Katowice ; Cieszyn : STUDIO NOA for University of Silesia in Katowice, 2021. – Vol. 13. – P. 238-248

2020 рік

 1. Буяк Б. Б. Засоби сервісу BigBlueButton для проведення онлайн навчання / Б. Б. Буяк, Г. В. Терещук, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 40-44.
 2. Ivanna Blazhkevych about the development of pre-school education as a factor in building a strong state / H. Tereshchuk, O. Yankovych, K. Binytska [et al.] // SHS Web of Conferences : the International conference on history, theory and methodology of learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15). – France : EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1-7. – URL.: https://www.shs-conferences.org
 3. Терещук Г. Проблема якості освіти України в контексті розвитку інноваційної економіки / Г. Терещук, Б. Буяк, В. Лола //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 51–57.
 4. Elgamal cryptoalgorithm on the basis of the vectormodule methodof modular exponentiation and multiplication / S. Ivasiev, I. Yakymenko, M. Kasianchuk [et al.] // 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (Lviv-Slavske, Ukraine February 25-29, 2020).  – Lviv-Slavske, 2020. – P. 1-6. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Digital transformation of the educational environment of the university / H. Henseruk, B. Buyak, V. Kravets [et al.] // E-learning: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : Monograph. – Katowice : STUDIO NOA, 2020. – Vol. 12. – P. 325–335. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817998300027
 6. Strengthening of e-learning at the leading ukrainian pedagogical universities in the time of covid-19 pandemic / H. I. Falfushynska, B. B. Buyak, H. V. Tereshchuk [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 261–273. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108023246&origin=resultslist
 7. The Formation of a Successful Personality of Primary School Children during Media Education Implementation (Using Praxeological Tales) / H. V. Tereshchuk, I. I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // AET 2020: proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 181–191.

 2019 рік

 1. The development of distance learning in Ukrainian liberal arts institutions based on EU experience / H. Falfushynska, A. Klos-Witkowska, B. Buyak [et al.] // Idaacs’2019 : the 10th IEEE International conference on intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications (18-21 September 2019, Metz, France). – 2019. Vol. 1. P. 2427. 
 2. Waterborne sucrose impairs health status of farming fish Carassius auratus gibelio / H. Falfushynska, O. Horyn, V. Khoma [et al.] // 19'h International multidisciplinary scientific geoconference : SGEM 2019. Sofia, 2019. Vol. 19, issue 6.1. P. 10451052. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Pre-diploma training of a teacher-philologist of the english language / H. V. Tereshchuk, I. P. Yashchuk, K. M. Binytska [et al.] // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Серія : Педагогічні науки. – Житомир, 2019. – Вип. 1 (96). – С. 33–44.
 4. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation / H. V. Tereshchuk, I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018(December 21,  2018, Kryvyi Rih).  2019. – Vol. 2433. – P. 145158.  URL. : https://www.scopus.com
 5. Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers / I. M. Tsidylo, H. V. Tereshchuk, S. V. Kozibroda [et al.] // The 6th Workshop on Cloud Technologies in Education : CEUR workshop proceedings (December 21,  2018, Kryvyi Rih). – 2019. – Vol. 2433. – P. 217231. URL. : https://www.scopus.com
 6. Management vs leadership: model of administration style at a progressive and innovative university / Falfushynska H., Buyak B., Tereshchuk G., Kravets V. // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 30–33.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах