Web of Science ResearcherID: AAA-2318-2020

Toporivska

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of sience

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Топорівська Я. Використання цифрових інструментів у диригентсько-хоровій підготовці вчителя музичного мистецтва / Я. Топорівська, М. Чжу // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 78-81
 2. Топорівська Я. Інтеріоризація національних цінностей у формуванні цифрової культури майбутніх учителів музичного мистецтва / Я. Топорівська, Ч. Молін // Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2022). – Дрогобич, 2023. – С. 273–276.
 3. Атаманчук Е.- Б. Застосування інтернет-сервісу «Kahoot!» на уроках музичного мистецтва / Е.-Б. Атаманчук ; наук. кер. Я. Топорівська // Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2022). – Дрогобич. 2023. – С. 81–84
 4. Атаманчук Е. Canva Pro як безкоштовний цифровий інструмент у професійній діяльності учителя мистецтва / Е. Атаманчук ; наук. кер. Я. Топорівська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 28-30
 5. The history of the creation, formation and development of the Museum of Theater, Music and Cinema Arts of Ukraine / L. Vaniuha, M. Markovych, N. Hryhoruk [et al.] // History of Science and Technology. – 2023. – Vol. 13, issue 1. – P. 78 - 100.  – URL.: https://www.scopus.com ;  https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Тріпак М. М. Безпека інклюзивної вищої освіти в умовах війни: виклики та рішення / М. М. Тріпак, Я. В. Топорівська // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Кам‘янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2022. – С. 271–274.
 2. Атаманчук Е.-Б. Використання інтернет-сервісу «Кahoot!» у професійній діяльності вчителя музичного мистецтва / Е.-Б. Атаманчук ; наук. кер. Я. Топорівська // Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства : матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). – Кам’янець-Подільський, 2022. – С. 297–298.
 3. "Вишкіл-практикум" з підготовки курсових робіт та проходженню виробничої практики за ОПС фаховий молодший бакалавр : [навч.-метод. посіб.] / М. М. Тріпак, Г. В. Сидор, Я. В. Топорівська [et al.] ; за ред. М. М. Тріпака. – Кам’янець-Подільський : ЗУНУ, 2022. – 94 с.
 4. "Вишкіл-практикум" по підготовці кваліфікованих, курсових та переддипломних проектів : [навч. посіб.] / М. М. Тріпак, О. В. Лаврук, І. Л. Гуменюк [et al.] ; за ред. М. М. Тріпака. – Кам’янець-Подільський : ЗУНУ, 2022. – 247 с.
 5. Волощук М. Б. Діджиталізація освіти у дискурсі підготовки фахівців соціономічних професій: національний та європейський вимір / М. Б. Волощук, Я. В. Топорівська // Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні : колективна монографія. – Кам’янець-Подільський : ЗУНУ, 2022. – С. 270–280.
 6. Нємий В. Естрадна пісня в репертуарі камерних хорів України / В. Нємий ; наук. кер. Я. Топорівська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 27-31
 7. Тріпак М. Оптимізація фінансування державних інклюзивних освітніх інституцій в умовах соціально-культурної та оздоровчої реабілітації / М. Тріпак, Я. Топорівська // Економічний аналіз. – 2022. – Том 32. – № 2. – С. 183-193. DOI: 10.35774/econa2022.02.183
 8. Toporivska Y. MEDIA LITERACY OF THE MODERN TEACHER OF MUSIC ART AS A PEDAGOGICAL PROBLEM / Y. Toporivska, M. Zhu // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 272–274.
 9. The Bioethical Discourse in the Development of a Musician-Performer / L. Kondratska, B. Vodianyi, V. Vodiana [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 198–215. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000769947800012
 10. Tripak M. M. The influence of morality on the economic behavior of a subject of the society in the conditions of inclusion / M. M. Tripak, Y. V. Toporivska // Інклюзія і суспільство : науковий журнал. Кам’янець-Подільський : Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2022. – Вип. 1. – С. 15–21. DOI https://doi.org/10.32782/inclusion-society-2022-1-2

2021 рік

 1. I. H. Verkhratskyi (1846–1919): at the origins of Ukrainian natural science / L. Vaniuha, Ya.Toporivska, O. Hysa // Історія науки і техніки. – 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 84–102.  – URL.: https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000864492800007
 2. Топорівська Я. В. Інформаційні технології у підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 334–337.
 3.  Шевчук О. В. Інформаційні технології та музична інформатика : навчальний посібник / О. В. Шевчук, Я. В. Топорівська. – Кам’янець-Подільський ; Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – 196 с.
 4.  Топорівська Я. В. Методичні рекомендації до навчального курсу "Музично-педагогічні технології" : для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю Середня освіта (Музичне мистецтво) / Я. В. Топорівська. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 23 с.
 5. Rating of educational institutions using mathematical instruments taking into account innovative and scientific capital investment / M. Tripak, I. Humeniuk, Ya. Toporivska [et al.] // Problems and Prospects of Development of the Road Transport Complex: Financing, Management, Innovation, Quality, Safety - Integrated Approach : monograph. – Kharkiv : РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 2021. – P. 17–25. – URL.: https://www.scopus.com

 2019 рік

 1. Хім’як В. А. Завдання сучасної інклюзивної освіти в контексті євроінтеграції / В. А. Хім’як, Я. В. Топорівська // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2019 р.). – Кам‘янець-Подільський, 2019. – С. 221–223.
 2. Хорове аранжування : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Диригування і постановка голосу» / уклад. Я. В. Топорівська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 19 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах