Web of Science ResearcherID: I-7859-2018

turtcun

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Виклики часу у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук [та ін.] // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2023. – Вип. 1. – С. 386-395. DOI : 10.31494/2412-9208-2023-1-1-386-395
 2. Турчин А. І. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» : для студентів нелінгвістичних спеціальностей закладів вищої освіти / А. І. Турчин, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 3. Турчин А. І. Мультилінгвальний аспект мовної політики Європейського Союзу / А. І. Турчин, Г. С. Деркач // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 64-67
 4. Кравчук Т. О. Німецько-український словник спортивних термінів та загальновживаної лексики / Т. О. Кравчук, А. І. Турчин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 100 с.
 5. Кравчук Т. О. Німецько-український словник спортивної термінології : [словник спортивної термінології] / Т. О. Кравчук, А. І. Турчин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 102 с.

2022 рік

 1. Турчин А. І. Застосування технології коучингу у навчанні іноземної мови / А. І. Турчин // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 95-98.
 2. Кашуба О. Особливості організації змішаної форми навчання в умовах воєнного стану (з досвіду роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 127-135.
 3. Особливості практичної підготовки майбутніх учителів професійної школи у Німеччині / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук [та ін.] // Theoretical foundations of pedagogy and education : collective monograph. International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. – P. 164-173.
 4. Deutsch ist einfach : навчальний посібник. Ч. 1 / O. Kashuba, Т. Kravchuk, A. Turchyn, I. Tsar. – у 2-х ч. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 142 с.
 5. Deutsch ist einfach : навчальний посібник. Ч. 2 / O. Kashuba, Т. Kravchuk, A. Turchyn, I. Tsar. – у 2-х ч. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 6. Deutsch intensiv  : навчальний посібник / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, А. І. Турчин [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 7. Distance Learning of a Foreign Language: a Comparative Analysis of Modern Platforms and Online Services / V. Syno, A. Turchyn, O. Syvyk [et al.] // Revista romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2022. –Vol.14, Issue 2. – P. 461-478. –URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000801180600027
 8. The Dual Model of Practical Professional and Pedagogical Training of Future Teachers for Vocational Schools in Germany / A. Turchyn [ et al.] // Journal of Education Culture and Society. – 2022. – Vol.13, No. 2. – P. 714-728. – URL.:  https://www.scopus.com
 9. The Peculiarities of Distance Foreign Language Learning / A.Turchyn, O. Glotov, O.Krut [et al] // Postmodern openings. –2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 555–572. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000769947800030

2021 рік

 1. Turchyn A. Coaching as a form of active learning in foreign language classes / A.Turchyn, I. Tsar // Наукові записки БДПУ. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 321–329.
 2. Турчин А. І. Наступність у навчанні іноземних мов студентів нелінгвістичних спеціальностей закладів вищої освіти / А. І. Турчин  // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 171–174.

2020 рік

 1. Турчин А. Практична професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів професійних шкіл у Німеччині: особливості дуальної моделі / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 460-475.
 2. Турчин А. І. Чат-боти у навчанні іноземних мов / А. І. Турчин // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 377–381.
 3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Іноземна мова (німецька) для студентів неспеціальних факультетів закладів вищої освіти / уклад. А. Турчин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 52 с.
 4. Kashuba О. Researches of ukrainian scholars on the pages of “archive of slavic philology” by Vatroslav Jagić / O. Kashuba, T. Kravchuk, A.Turchyn // Analele Universitatii Din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. – 2020. – Anul Xlii, n. 1-2. – S. 80-89. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098978304&origin=resultslist

2019 рік
 1. Турчин А. І. Deutsch fur Masterstudenten : навчальний посібник для студентів магістратури непрофільних спеціальностей заочної форми навчання / А. І. Турчин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 134 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах