Web of Science ResearcherID: L-9216-2018

Turanov

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Дизайн середовища : методичні рекомендації для магістрів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / Ю. В. Сокотов, Ю. О. Туранов, А. В. Уруський, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 64 с.
 2. Туранов Ю. Наступність підготовки кваліфікованих робітників і здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Будівництво та зварювання) / Ю. Туранов, Т. Сорока // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 травня 2023 р.). – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2023. – С. 233-234
 3. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Ю. В. Сокотов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 83 с.
 4. Сорока Т. П. Передумови реалізації освітньої програми «будівництво та зварювання» в Тернопільському національному педагогічному універcитеті імені Володимира Гнатюка / Т. П. Сорока, Ю. О. Туранов // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 190-192
 5. Туранов Ю. Проблема кадрового забезпечення Західного регіону України працівниками робітничих професій галузі будівництва / Ю. Туранов, Т. Сорока, Ю. Сокотов, Р. Монько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 149-156. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.19
 6. Грицюк П. В. Реалізація компетентнісного підходу при підготовці кваліфікованих робітників зварювального виробництва / П. В. Грицюк, О. Ю. Туранов // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 124-126
 7. Технологічний практикум. Модуль 4. Механічне обробляння металів : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) / І. Й. Бочар, Ю. О. Туранов, Р. М. Монько, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 140 с.

2022 рік

 1. Туранов Ю. Зміни в тенденціях використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання майбутніх фахівців професійної та технологічної освіти / Ю. Туранов, В. Рак, І. Луцик, Ю. Франко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – Т. 33, № 1. – С. 52-56. DOI 10.31110/2413-1571-2022-033-1-009
 2. Туранов Ю. О. Методика навчання технологій: методичні рекомендації з виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Модуль 3. Методика позашкільної освіти / Ю. О.Туранов, А. В. Уруський, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 65 с.
 3. Уруський А. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до проєктування та виготовлення виробів на верстатах з цифровим програмним керуванням / А. В. Уруський, Ю. О. Туранов // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 195–197.
 4. Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / V. Rak, O. Potapchuk, Y. Turanov [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 554-558. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Туранов Ю. О. Навчальні та виробничі практики студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа: методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 2. Сорока Т. П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Т. ПСорока, Ю. О. Туранов, Г. Р. Гаврищак, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 28 с.
 3. Кондратюк В. Л. Устаткування закладів сфери послуг : методичні рекомендації до виконання практичних робіт : для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування /В. Л. Кондратюк, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока.  – Тернопіль : ТНПУ  ім. В. Гнатюка, 2021. – 96 с.
 4. Навчальні та виробничі практики магістрантів : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) / Г. В. Терещук, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга. – 3-тє вид., переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 5. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) /  Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Г. М. Мамус, В. Л. Кондратюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 6. Кондратюк В. Л. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство»: для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Ч. 1. Товарознавство продовольчих товарів/ В.Л.Кондратюк, Т.П.Сорока, Ю.О.Туранов. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 124 с.
 7. Кондратюк В. Л. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство»: для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Ч. 2. Товарознавство непродовольчих товарів/ В.Л.Кондратюк, Т.П.Сорока, Ю.О.Туранов. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 84 с.
 8. Туранов Ю. О. Формування готовності до використання ручного електрифікованого інструменту у майбутніх учителів трудового навчання та технологій // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 150-151.

2020 рік

 1. Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 80 с.
 2. Сорока, Т. П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : спеціальність 015.16 "професійна освіта "(Сфера обслуговування) / Т. П. Сорока, Г. Р. Гаврищак, Ю. О. Туранов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 28 с.
 3. Туранов Ю. О. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) / Ю. О. Туранов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 72 с.

2019 рік
 1. Навчальні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
 2. Туранов Ю. О. Педагогічні практики студентів спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с.
 3. Туранов Ю. Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій / Ю. Туранов, А. Уруський // Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 240-252.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах