Web of Science ResearcherID: AAD-8735-2021

Sulak

Кандидат філологічних наук

Викладач

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Петриків Н. Основні національні моделі роману виховання / Н. Петриків ; наук. кер. І. Шуляк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 80-83
 2. Шуляк І. М. Паралінгвальні засоби комунікації у реалізації комунікативних інтенцій Бориса Джонсона / І. М. Шуляк, В. Р. Балик // Наукові записки. Сер. Філологічні науки. – Кропивницький : Гельветика, 2023. – Вип. 3(206). – С. 162-168
 3. Балик В. Р. Паралінгвістичні засоби комунікації та способи їх реалізації / В. Р. Балик ; наук. кер. І. М. Шуляк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 9-10
 4. Кондратьєва Т. Б. Стратегії розробки «меню» для уроків іноземної мови / Т. Б. Кондратьєва, І. М. Шуляк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 124-127
 5. Пронь Р. М. Феномен постколоніальної літератури / Р. М. Пронь ; наук. кер. І. М. Шуляк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 111-113
 6. Шуляк І. Chat-GPT у теорії й практиці перекладу: виклики й перспективи / І. Шуляк // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць (м. Переяслав, 12-13 травня 2023 року). – Переяслав, 2023. – С. 101-104
 7. Shuliak I. M. CONTEXTUAL PECULIARITIES OF INDIRECT SPEECH ACTS / I. M. Shuliak // Innovative aspects of the development of philological sciences : conference proceedings (April 5–6, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P.122-125
 8. Коцюба В. В. TRANSLATION REVIEW OF ASTRID LINDGREN’S "KARLSSON-ON-THE-ROOF" INTO ENGLISH AND UKRAINIAN / В. В. Коцюба ; наук. кер. І. М. Шуляк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 71-73

2022 рік

 1. Шуляк І. М. Англійсько-українські мовні контакти у сучасній науковій парадигмі під час війни / І. М. Шуляк // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 63-66
 2. Шуляк І. М. Інтенційний потенціал і тональність англійськомовних новинних заголовків про Україну в контексті медіалінгвістики / І. М. Шуляк, Т. Б. Кондратьєва // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 56. – С. 163-169. DOI : https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.56.36
 3. Шуляк І. М. Сентимент-аналіз тональності твітів про Україну в англомовному медіа дискурсі / І. М. Шуляк // Ad Orbem Per Linguas / До світу через мови : збірник тез міжнародної науково-практичної відеоконференції. (м. Київ, 25 травня 2022 р.). – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2022. – С. 134-137
 4. Шуляк І. М. Студенти як партнери у реалізації ініціатив академічної доброчесності у закладах вищої освіти / І. М. Шуляк // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 05.09.2022 – 14.10.2022 р.). – Варшава, 2022. – C. 167-170.
 5. Остапчук І. І. Englіsh Grammar Core (The Handbook of Modern Englіsh Grammar) : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / І. І. Остапчук, І. М. Шуляк, _[укладачі]. – Тернопіль : Тайп, 2022. – 300 с.
 6. Шуляк І. М. NLP-технології: можливості та сфери застосування у лінгвістиці / І. М. Шуляк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 22-26

2021 рік
 1. Шуляк І. М. Комунікативні реакції мовця на непрямі мовленнєві акти у діалогічному мовленні (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) / І. М. Шуляк // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – (82). – C. 354-360.
 2. Шуляк І. М. Непрямий мовленнєвий акт як засіб маніпуляції в контексті технології рефреймінгу (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) / І. М. Шуляк // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород : Гельветика, 2021. – Вип. 20 (2). – С. 192-204
 3. Шуляк І. М. Непрямі мовленнєві акти у типології іллокуцій / І. М. Шуляк // Theoretical and practical scientific achievements: Research and results of their implementation. II International and Scientific and Thoretical Conference, Pisa, September 3. – Italy : Pisa, 2021. – C.19-21
 4.  Шуляк І. М. English Grammar Hack(er)s (The Handbook of Modern English Grammar) : навчально-методичний посібник / І. М. Шуляк, І. І. Остапчук. – 2-ге вид. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 212 с.
 5. Остапчук І. І.  Video Treasure Box : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 2 курсу / І. І. Остапчук, І. М. Шуляк. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 115 с.
 6. Ostapchuk I. The pragmatic aspects of english euphemisms and dysphemism's of the social media political discourse / I. Ostapchuk, I. Shuliak // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11. Issue 2. – P. 104–107. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000741714900019

2020 рік

 1. Шуляк І. М. Синтаксично-стилістичні репрезентативи комунікативної інтенції мовця в романі Патріка Вайта “The Eye of the Storm” / І. М. Шуляк, І. Томчук // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – № 12. – С. 202-208
 2. Шуляк І. М. English Grammar Hack(er)s (The Handbook of Modern English Grammar) : навчально-методичний посібник / І. М. Шуляк, І. І. Остапчук. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 212 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах