Web of Science ResearcherID: І-8596-2018

shyrokoroduk

Кандидат психологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік
  1. Широкорадюк Л. Ґендерні стереотипи як підґрунтя шкільного вербального булінгу / Л. Широкорадюк // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 184-186.
  2. Differential Typology of Burnout in the Ukrainian Sample / Y. B. Irkhin, Y. Chystovska, I. I. Pits [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, Issue 4. – P. 759–769. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102391841&origin=AuthorNamesList&txGid=6c0e734df8e4f03e485db76219341075
    2019 рік
  3.  Широкорадюк Л. Лихослів'я як деструктивний чинник соціалізації особистості / Л. Широкорадюк // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 266–271.
  4.  Широкорадюк Л. Лихослівна комунікація у батьківсько-дитячій взаємодії та її вплив на прояви вербального булінгу в школі / Л. Широкорадюк // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, вип. 1 : Психологія. С. 171-180.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах