Web of Science ResearcherID: I-7294-2018

Son

 

Доцент

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Дацків О. CHAT GPT AS AN ASSISTANT IN STUDENTS’ RESEARCH / О. Дацків, О. Шонь // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2023 р.). – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2023. – С. 17-20
  2. Шонь О. Б. TEACHING CRITICAL THINKING IN HISTORY CLASS / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 128-130

2022 рік

  1. Шонь О. Б. Teaching speaking with primary sources / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 82-84.
  2. Шонь О. Using Art in the Language Classroom / О. Шонь // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : матеріали X Міжнародної конференції з актуальних проблем філології у вищих закладах освіти галузевого спрямування (18-19 листопада 2022 року) : збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2022. – С. 275-278

2021 рік

  1. Шонь О. Б. PETER STEPHEN DU PONCEAU AND HIS STUDY OF AMERICAN INDIAN LANGUAGES / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 83–85.
  2. Shon O. Primary Sources in History Class as Means of Developing Students’ Language Skills / O. Shon // Full Text Book : 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research ( August 8-9, 2021. Warsaw, Poland). – Warsaw, 2021. – Vol. II. – P. 141-149.

2020 рік

  1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / I. Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000521748100017
  2. Шонь О. Б. Forming sociocultural competency through literary text interpretation / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 170-171.

2019 рік
  1. Шонь О. Б. Практикум з Історії Англії : навчально-методичний посібник / О. Б. Шонь. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.
  2. Shon O. Syntactic Means of Expressing Emotions in Biographical Novel  / O Sihon // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – Вип. 1(31). – С. 91–97/

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах