Web of Science ResearcherID: C-9234-2018

Shulga

 

Кандидат педагогічних наук

Асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

 

Бібліографія  (статті, мо

нографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Шульга І. Безпечне освітнє середовище в умовах воєнного часу: інклюзивний і здоров’язберігаючий аспекти / І. Шульга // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 41-43
 2. Шульга І. Освіта дітей з особливими освітніми потребами: досвід Данії / І. Шульга // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 320-324
 3. Срібна Г. Психолого-педагогічні передумови корекції мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку / Г. Срібна ; наук. кер. І. Шульга // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 34-37
 4. Удич З. І. Студентоцентричний підхід в умовах цифровізації навчання / З. І. Удич, І. М. Шульга, Л. А. Миронова // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2023. – Вип. 56. – Т. 2. – С. 151-154. – DOI : https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/56.2.33

2022 рік

 1. Шульга І. Особливості здоров’язбереження дітей у час воєнних конфліктів / І. Шульга // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 30-32.
 2. Шульга І. Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки / І. Шульга, О. Радченко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 200-203.

2021 рік

 1. Шульга І. Реалізація інклюзивної освіти за кордоном (на прикладі Скандинавських країн) / І. Шульга // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань : Візаві, 2021. – № 3. – С. 180–187
 2. Shulha I. Preparing future teachers to the formation of a nondiscriminatory inclusive environment in general secondary education institutions / I. Shulha // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 224–227.

2020 рік

 1. Family as a factor of economic socialization of children / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 159-161.
 2. Challenges and issues in developing ukrainian students’ financial literacy and entrepreneurial skills / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 288-295.
 3. Кікінежді О. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: ґендерний аспект / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 18-21.
 4. Shulha І. The implementation of inclusive education: international experience and challenges for ukraine / I. Shulha // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 105-107.
 5. Шульга І. М. Роль керівника закладу освіти у створенні недискримінаційного шкільного середовища / І. М. Шульга, О. М. Кікінежді // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 114–127.
 6. Кікінежді О. М. Психолого-педагогічний супровід еґалітарної особистості майбутнього педагога в контексті реалізації Концепції Нової української школи / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9–10 квітня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 175–178.
 7. Shulha I.The Problem of Creating a Non-Discriminatory Environment in General Secondary Education Institutions: Gender Approach / I. Shulha, N. Levchyk, O. Kikinezhdi // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 190–197.

2019 рік
 1. Кікінежді О. М. Еґалітарна модель керівника сфери освіти: виклики сьогодення / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 81–86.
 2. Hovorun T. Gender in the dimensions of students’ youth social and economic aspirationsT. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana ; Slovenia, 2019. – P. 414–426.
 3. Hovorun T. Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw ; Poland, 2019. – Part I. – P. 409–422.
 4. Kikinezhdi O. M. Creating an egalitarian educational environment in a new ukrainian school O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : conference proceedings, April 26–27, 2019. – Vilnius, 2019. – Р. 131–134.
 5. Kikinezhdi O. M. Impact of educational content on the gender socialization of preschoolers and junior children / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Emergence of public development : financial and legal aspects : monograph. −  United Kingdom, 2019. – P. 659–668.
 6. Economic culture of student youth: gender aspect / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, S. Kikinezhdi [et al.] // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana). – Ljubljana, 2019. – P. 296–298.
 7. Kikinezhdi O. M. Challenges of the hybrid war: gender in the mass media / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Challenges of the hybrid war: information dimension : conference proceeding of International scientific and practical conference (Vilnius, 16–17 august 2019). – Vilnius, 2019. – P. 102–105.
 8. Kikinezhdi O. M. The creation of a gender-equitable environment for children and youth as a requirement of a time / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – Харків : ХНМУ, 2019. – С.21–22.
 9. Kikinezhdi O. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 10. Кікінежді О. Інституалізація ґендерної освіти у вищій школі: виклики часу / О. Кікінежді, І. Шульга // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 21–22 травня 2019 р.). – Умань : Візаві, 2019. – С. 94–98.
 11. Shulha I. M. Theoretical basis of the organization of the gender-equitable environment in the foreign and ukrainian educational system / I. M. Shulha // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – №1. – С. 60–67.
 12. Кікінежді О. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні / О. Кікінежді, І. Шульга // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : Стиль Издат, 2019. – С. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах