slobodyanасистент кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Google Scholar 
Orcid 
Web of Science
Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Слободян Н. В. Мотив райського саду в усних наративах про Німеччину / Н. В. Слободян // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 97-100
  2. Slobodian N. MÜNDLICHE ERZÄHLUNGEN ÜBER „FERNE LÄNDER“: HANDLUNGSMOTIVE UND IHRE FORTFÜHRUNGIN ERZÄHLUNGEN ÜBER DEUTSCHLAND / N. Slobodian // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : Гельветика, 2023. – Вип. 56. – С. 68-77. DOI 10.32782/2307-1222.2023-56-7

2022 рік

  1. Слободян Н. Німецька земля для українця у фольклорній традиції: сфера цінностей чи інтересів? / Н. Слободян // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 212–215
  2. Слободян Н. Образ «чужого» в сучасному українському фольклорі (на основі матеріалів про Німеччину) / Н. Слободян // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія. Харків – Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2022. – С. 298-302.
  3. Slobodian N. MÜNDLICHE ERZÄHLUNGEN DER OSTARBEITER: PLOTSCHAFFENDE ELEMENTE UND SEMANTISCHE STRUKTUR / N. Slobodian // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 54. – С. 27-40. DOI : 10.25128/2304-1222.22.54.02

2021 рік

  1. Слободян Н. Зміни у методиці збору фольклорного матеріалу про німців та Німеччину в часовій проекції / Н. Слободян // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 57–63.
  2. Слободян Н. Рецепція ціннісних орієнтирів у фольклорі (на прикладі пісенного жанру) / Н. Слободян // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 160-163
  3. Slobodian N. BESONDERHEITEN DES SAMMELNS VON VOLKSMATERIAL ÜBER DEUTSCHLAND UND DEUTSCHEN IN DER ZEIT DES ERSTEN UND ZWEITEN WELTKRIEGS / N. Slobodian // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 52. – С. 90-98. DOI : 10.25128/2304-1222.21.52.09

2019 рік

  1. Слободян Н. Принцип документалізму і жанровий діапазон роману «Нової об’єктивності» / Н. Слободян ; наук. кер. Г. В. Чумак // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 1 (16). – С. 112-115

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах