Web of Science

sitkar v i

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри  психології розвитку та консультування

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сіткар В. Жінки-військові, які отримали звання героїня України під час російсько-української війни: гендерний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези ІV Міжнародна науково-практична конференції (Хмельницький, 18 травня 2023 року). – Хмельницький : НАДПСУ, 2023. – С. 306-314.
 2. Сіткар В. І. Ігрова форма та мінімальні навантаження як специфічні особливості початкової освіти в Бельгії / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 05-06 жовтня 2023 року ). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 249-252.
 3. Голяк Х. Індивідуально-психологічні чинники конфліктної поведінки у молодшому шкільному віці: теоретичний аспект / Х. Голяк ; наук. кер. В. Сіткар // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 11-15
 4. Сіткар В. І. Канадська освіта в умовах дистанційного формату / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: присвячений 90-річчю Національного авіаційного університету. – Київ, 2023. – № 3. – С. 372–380. DOI : 10.18372/2786-5495.1.17800
 5. Сіткар В. Кінезіологія «гравітаційного нахилу» Майкла Джексона / В. Сіткар // Вісник Львівського університету. Сер. Мистецтвознавство. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2023. – Вип. 21. – С. 71-79
 6. Сіткар В. Олімпієць О. Волинець – жива історія тернопільського плавання / В. Сіткар, С. Сіткар, Т. Сіткар // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 166-179
 7. Сіткар В. Особливості впровадження в освітньо-професійну програму «Психологія конфлікту та практична медіація» навчальної дисципліни «Медіаційні практики в спортивних конфліктах» / В. Сіткар // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 472-480
 8. Ліфиренко О. Особливості професійної самореалізації працівників бізнес-організацій: теоретичний аспект / О. Ліфиренко ; наук. кер. В. Сіткар // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 22-25
 9. Сіткар В. І. Особливості системи освіти країни математиків – Нідерланди / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти : збірник наук. праць. – Київ, 2023. – № 3. – С. 580-590. DOI : 10.18372/2786-5487.1.17745
 10. Ліфиренко О. Психологічні особливості професійної діяльності працівників комерційних організацій / О. Ліфиренко ; наук. кер. В. Сіткар // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 26-30
 11. Сіткар В. «Редан» - спланована інформаційно-психологічна спецоперація проти України чи ідентичність молоді з культурним аніме світу? / В. Сіткар, С. Сіткар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 406-412
 12. Сіткар В. Сімейна субкультура як діалог дорослої та дитячої культури / В. Сіткар // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 90-108
 13. Коцюруба І. Соціально-психологічні особливості переживання самотності в ранній дорослості: теоретичний аспект / І. Коцюруба ; наук. кер. В. Сіткар // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 5-10
 14. Сіткар В. І. Ставлення до освітніх реформ в Україні вчителя з власною планетою Пауля Пшенічки / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 17 листопада 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 182-186
 15. Сіткар В. І. Суб’єктно-вчинковий концептуальний підхід до розуміння дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-методичний журнал. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2023. – № 1 (88), I квартал. – C. 51-57. DOI : https://doi.org/10.32405/2309-3935-2023-1(88)
 16. Сіткар В. Сучасний досвід Європи щодо покарання за прогули школи: компаративістичний аналіз / В. Сіткар, С. Сіткар // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2023: горизонти інновацій : збірник матеріалів VІІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 25 травня 2023 р.). – Київ ; Тернопіль : Крок, 2023. – С. 265-272. DOI : https://doi.org/10.32405/978-617-692-804-1
 17. Сіткар В. І. Філософсько-психологічний аспект впливу глобалізації та цифровізації світу на розвиток духовності та освіти людини / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар  // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти : науковий журнал. – Київ, 2023. – № 2. – С. 324-326. DOI : https://doi.org/10.18372/2786-823.1.18151

2022 рік

 1. Сіткар В. Вплив війни на зміну людських цінностей: соціально-психологічний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 73–79.
 2. Сіткар В. І. Особливості підготовки вчителів та учнів розуміти емоційні почуття: досвід Іспанії / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 24 листопада 2022 року). – Тернопіль, 2022. – С. 186-191.
 3. Сіткар В. І. Особливості розвитку педагогів, громадян та системи освіти Сінгапуру як зразкової у світі / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : збірник наук. праць. – Київ, 2022. – С. 734–741. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16662
 4. Сіткар В. Первинна допомога дітям під час війни: психологічний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // World children conference-III, April 22-24, 2022. Proceedings Book. – Antalya : Iksadglobalpublishinghouse, 2022. – Vol. 1. – P. 447–451.
 5.  Сіткар В. І. Психологія бізнесу: теоретико-практичний інструментарій : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання / В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 81 с.
 6. Сіткар В. І. Суб’єктно-вчинкова структура рольової взаємодії в контексті вікової субкультури / В. І. Сіткар // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково- методичний журнал. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – № 1 (84), I квартал. – C. 35-44. DOI https://doi.org/10.32405/2309-3935-2022-1(84)-35-44
 7. Сіткар В. І. Сучасні аспекти підготовки медіаторів: досвід, проблеми, техніки / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 338–347.

2021 рік

 1. Сіткар В. І. Віртуальна субкультура сучасних дітей в контексті піраміди потреб А. Маслоу / В. І. Сіткар // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-методичний журнал. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – № 2 (81), II квартал. – С. 25-34
 2. Сіткар В. І. Вплив пандемії на психічне здоров’я та освітній менеджмент учасників освітнього процесу / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 26 листопада 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 113-117.
 3. Сіткар В. І. Деякі аспекти психологічної підготовки та психотехніки самозахисту людини в життєво небезпечних ситуаціях / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021 – С. 50-54
 4. Сіткар В. Особливості дистанційного (онлайн) навчання в Zoom: досвід Канади / В. Сіткар, С. Сіткар // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.). – Тернопіль : Крок, 2021. – С. 294–296.
 5. Сіткар В. Особливості судового та медіаційного процесу врегулювання спортивних спорів / В. Сіткар, С. Сіткар // Zeszyty naukowe turystyka i rekreacja. – Warszawa, 2021. – Zeszyt 28 (2). – С. 33–43.
 6. Сіткар В. І. Особливості фізичного розвитку та навчання дітей: нейропсихологічний підхід  / В. Сіткар, С. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 187–195.
 7. Сіткар В. І. Особливості фінської та естонської інклюзивної освіти / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 398-402
 8. Сіткар В. І. Спадщина Володимира Гнатюка, яка надихає митців: субкультурна парадигма / В. І. Сіткар // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 276-279
 9. Сіткар В. І. Сучасна соціально-психологічна українська реальність в контексті дитячої субкультури / В. І. Сіткар // WORLD CHILDREN CONFERENCE-II. May 21-23, 2021 Nicosia / Turkish Republic of Northern Cyprus Özay Günsel Children University. – Nicosia : IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE, 2021. – Vol. II. – P. 499
 10. Сіткар В. «Цифрові потреби» сучасних дітей: субкультурна парадигма / В. Сіткар, С. Сіткар // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 278–288.

2020 рік

 1. Сіткар В. Освітні успіхи України за результатами PISA-2018: ґендерний аспект / В. Сіткар, Н. Сіткар, С. Сіткар // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 50-54.
 2. Сіткар В. І. Особливості навчання в сучасних школах Естонії: реалії та поради українським освітянам / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової: збірник матеріалів ІІІ соціокультурної реальності Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 09–10 квітня 2020 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 332–334.
 3. Сіткар В. І. Професійна компетентність та особливості прояву емоцій учителів в умовах дистанційного навчання пов’язаного з карантином covid-19 / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 150-154
 4. Сіткар В. І. Синтез рухової активності та діджиталізації сучасного суспільства: мотиваційний аспект / В. І. Сіткар, Т. В. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 157–160.
 5. Сіткар В. Субкультура і вчинок як сполучники між психологією та культурою / В. Сіткар // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 198-205.

2019 рік

 1. Сіткар В. І. Дитяча субкультура в структурі аксіогенезу особистості / В. І. Сіткар // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 жовтня). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 110–113.
 2. Сіткар В. І. Діагностика рівня розвитку рис особистості у четвертокласників за тестом Кетелла: гендерний аспект / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 187–191.
 3. Сіткар В. І. «Синій кит», «Червона сова», «Момо» – деструктивний інформаційно-психологічний вірус чи безпечна екранна соціалізація сучасних дітей? / В. І. Сіткар // The unity of science : International scientific professional periodical journal (December 2018 – January 2019, Vienna, Austria). Publishing office Beranových str., Prague, Czech Republic, 2019. – P. 87–89.
 4. Сіткар В. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологоічного потенціалу особистості / В. Сіткар // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 332–339.
 5. Сіткар В. Сучасні тенденції та специфіка професійної підготовки фахівців фізичного виховання, транспорту та психології в ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. Сіткар. С. Сіткар // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 134–139.
 6. Сіткар В. Теоретичний концептуальний конструкт української дитячої субкультури / В. Сіткар // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 130-142.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах