Kulyk S

Асистент кафедри романо-германської філології

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Пежинська О. М. Особливості системи забезпечення якості вищої освіти у Франції / О. М. Пежинська, С. А. Кулик // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 58-60
  2. Пежинська О. Система внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти (приклад Франції) / О. Пежинська, С. Кулик // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXVI Міжнародної науково-практичної конференції (07 вересня 2023 р.). – Софія : ГО «ВАДНД» : Наукові перспективи, 2023. – С. 167-171
  3. Pezhynska O. The Educational Program as a Factorin Enhancing the Competitiveness of a Higher Education Institution / O. Pezhynska, S. Kulyk // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики : електронний науковий збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково‐практичної конференції (16–17 лист. 2023 р.). – Київ : Київський університет, 2023. – С. 23-27
  4. Кулик С. А. THE WAYS OF STIMULATING LEARNER AUTONOMY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING / С. А. Кулик, О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 122-124

2022 рік

  1. Пежинська О. Роль опитувань у прийнятті інституційних рішень ЗВО щодо забезпечення якості освіти / О. Пежинська, С. Кулик // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики : електронний науковий збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 листопада 2022 р.). – Київ : Київський університет, 2022. – С. 140-143
  2. Пежинська О. М. Le structuralisme en linguistique / О. М. Пежинська, С. А. Кулик // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 4-6.
  3. Кулик С. А. The benefits of web-based language learning tools for learners and teachers / С. А. Кулик, О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84-86.
  4. Pezhynska O. The Prospects of the development of regional onomastics / O. Pezhynska, S. Kulyk // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 31-34

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах