Slobodanuk

 

Асистент кафедри психології розвитку та консультування

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Слободянюк О. Концепція освітнього діалогу як гуманітарної технології сучасного освітнього простору / О. Слободянюк // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 71-90
  2. Слободянюк О. Соціальний інтелект як чинник конструювання досвіду особистості педагога в умовах війни / О. Слободянюк // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 290-294

2021 рік

  1. Слободянюк О. Використання діалогічних технології у підготовці майбутніх педагогів / О. Л. Слободянюк // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 275–279.
  2. Study of the hypoglycemic effect of the extract from the tubers of stachys sieboldii miq. / L. Slobodianiuk, L. Budniak, S. Marchyshyn [et al.] // Pharmacologyonline. – 2021. – Vol. 2. – P. 167-178. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

  1. Слободянюк О. Л. Особливості діалогічної взаємодії викладача і студента / О. Л. Слободянюк // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 156–158.
  2. Слободянюк О. Особливості розвитку соціального інтелекту у майбутніх педагогів / О. Л. Слободянюк  / Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 205–209.

2019 рік

  1. Слободянюк, І. Ю.  Використання інтернет-сервісу Quizizz у системі засобів перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів / / О. Л. Слободянюк, Л. П. Цегольник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 183–185.
  2. Слободянюк О. Діалогізація освітнього середовища: витоки і перспективи / О. Л. Слободянюк // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 142–150.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах