Web of Science ResearcherID: 

Lavrin

 

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту,
заслужений тренер України

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

ORCID

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Салук І. Життєвий та спортивний шлях братів Шухевичів / І. Салук // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 157-161
  2. Шандригось В. І. Особливості організації змагань в адаптивному спорті / В. І. Шандригось, І. А. Салук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 174-178
  3. Салук І. А. Соціальні функції адаптивного спорту / І. А. Салук // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 173-179
  4. Shandryhos V. І. ACADEMIC DISCIPLINE "THEORY AND METHODS OF ADAPTIVE SPORT" IN THE TRAINING OF BACHELORS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / V. І. Shandryhos, I. A. Saluk // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 22-27

2021 рік 

  1. Салук І. А. Застосування комп’ютерної програми “Different” для розподілу студентів на різні типологічні групи в залежності від рівня фізичного здоров’я / І. А. Салук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 177–181.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах