Web of Science ResearcherID: I-7383-2018

SitkarT

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 2. Луцишин Р. О. Огляд необхідності створення автоматизованої системи тестування / Р. О. Луцишин, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 49-51
 3. Сіткар В. Олімпієць О. Волинець – жива історія тернопільського плавання / В. Сіткар, С. Сіткар, Т. Сіткар // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 166-179
 4. Ожга М. М. Особливості використання Wireshark для аналізу мережевого трафіку / М. М. Ожга, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 57-58
 5. Івашко Т. Особливості навчання здобувачів вищої освіти створенню та виготовлення літофанів / Т. Івашко, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 37-39
 6. Швець А. Особливості підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування STEM технологій у професійній діяльності / А. Швець, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 98-99
 7. Калічук В. В. Особливості підготовки майбутніх фахівців цифрових технологій до вивчення штучного інтелекту та аналізу даних / В. В. Калічук, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 39-41
 8. Бойко В. В. Особливості підготовки майбутніх фахівців цифрових технологій до застосування візуалізації даних / В. В. Бойко, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 13-15
 9. Ожга М. М. Особливості створення опор для навісних елементів при друці 3D-моделі в слайсері Simplify3D / М. М. Ожга, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 55-56
 10. Сіткар О. А. Педагогічні підходи та компетенції, які не в тренді, але ефективні: сучасний досвід Великої Британії / О. А. Сіткар, С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 05-06 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 253-258.
 11. Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем : лабораторний практикум для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації 015.39 Цифрові технології / Ю. П. Франко, І. В. Гевко, Т. В. Сіткар, К. В. Белюх. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 138 с.
 12. TEST AUTOMATIC GENERATION AN ALGORITHM FOR AN AUTOMATED TESTING SYSTEM / R. Horbatiuk, T. Sitkar, R. Lutsyshyn [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (22 November 2023through 24 November 2023). – Ternopil. – 2023. – Vol. 3628. – P. 533-547. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 2. Сіткар Т. В. Особливості модерації вчителем психологічного самопочуття дітей в школах Швеції / Т. В. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 347–350.
 3. Вітвіцька Є. Проектування нейронної мережі для детектування облич / Є. Вітвіцька ; наук. кер. Т. Сіткар // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 101-107
 4. The intellectual system of movies recommendations based on the collaborative filtering / S. Sitkar et al. // Health and Sport : Journal of Education. – 2022. – 12 (3). – P. 115-127. – DOI : http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.03.010

2021 рік

 1. Перспективи мови Web-розробок : навчально-методичний посібник / О. Потапчук, І. Гевко, І. Луцик, Т. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 186 с.
 2. Сіткар С. В. Прозорість і відкритість – секрет успіху естонської освіти / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 403–406.
 3. Сіткар  Т. В. Методологічні підходи до генерації тестових завданьметодологічні підходи до генерації тестових завданькомп’ютерними тестуючими системами / М. М. Ожга, Т. В. Сіткар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 71–75.
 4. Сіткар С. В. Огляд критеріїв надійності освітніх тестів / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 56-59
 5. Сіткар С. В. Основні принципи розробки змісту тесту / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.64–65.
 6. Замороз В. П. Платформа Google Classroom, як засіб реалізації дистанційного навчання у закладах фахової передвищої освіти / В. П. Замороз, М. П. Замороз, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.65–67.
 7. Чепак Ю. М. Методика формування навичок створення чат-бота в студентів коледжів / Ю. М. Чепак, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.67-68.
 8. The Effectiveness of Testing as a Method of Pedagogical Control of Future Specialists With Higher Education / R. Horbatiuk, S. Sitkar, T. Sitkar, S. Konovalchuk, N. Burega // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. – Pereiaslav : Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2021. – Vol. 13. – P. 79-95

2020 рік

 1. Formation of practical skills modeling and printing of threedimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sitkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // E3S Web of Conferences : International сonference on sustainable аutures: environmental, technological, social and economic matters, ICSF 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine, 20-22 May 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. https://www.scopus.com
 2. Сіткар Т. В. Особливості навчання сучасних школярів в умовах пандемії: український та міжнародний досвід / Т. В. Сіткар, С. В. Сіткар // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 46-50.
 3. Белюх К. В. Використання глибинних нейронних мереж в наукових дослідженнях та освіті / К. В. Белюх, Т. В. Сіткар // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 109-111.
 4. Сіткар В. І. Синтез рухової активності та діджиталізації сучасного суспільства: мотиваційний аспект / В. І. Сіткар, Т. В. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 157–160.

2019 рік
 1. Сіткар С. В. Зарубіжний досвід та українські реалії шкільної та вищої освіти / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 192–197.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах