SitkarS

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Горбатюк Р. Діагностична компетентність у структурі професійної підготовки здобувачів вищої освіти / Р. Горбатюк, Н. Білан, С. Сіткар // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – №8 (216). – С. 53-57. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.289422
 2. Сіткар В. Жінки-військові, які отримали звання героїня України під час російсько-української війни: гендерний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези ІV Міжнародна науково-практична конференції (Хмельницький, 18 травня 2023 року). – Хмельницький : НАДПСУ, 2023. – С. 306-314.
 3. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти / Р. Горбатюк, Я. П. Замора, М. І. Рутило [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210). – С. 72-77. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275471
 4. Сіткар В. І. Канадська освіта в умовах дистанційного формату / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: присвячений 90-річчю Національного авіаційного університету. – Київ, 2023. – № 3. – С. 372–380. DOI : 10.18372/2786-5495.1.17800
 5. Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / Р. М. Горбатюк, В.С. Федорейко, Я. П. Замора, С. В. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 36 с.
 6. Сіткар В. Олімпієць О. Волинець – жива історія тернопільського плавання / В. Сіткар, С. Сіткар, Т. Сіткар // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 166-179
 7. Сіткар С. В. Особливості професійної підготовки сучасних інженерів-педагогів галузі транспорту в контексті євроінтеграції / С. В. Сіткар, О. А. Вітрук, А. П. Зарічний // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 261-264
 8. Сіткар В. І. Особливості системи освіти країни математиків – Нідерланди / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти : збірник наук. праць. – Київ, 2023. – № 3. – С. 580-590. DOI : 10.18372/2786-5487.1.17745
 9. Сіткар О. А. Педагогічні підходи та компетенції, які не в тренді, але ефективні: сучасний досвід Великої Британії / О. А. Сіткар, С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 05-06 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 253-258.
 10. Сіткар В. «Редан» - спланована інформаційно-психологічна спецоперація проти України чи ідентичність молоді з культурним аніме світу? / В. Сіткар, С. Сіткар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 406-412
 11. Сіткар В. І. Ставлення до освітніх реформ в Україні вчителя з власною планетою Пауля Пшенічки / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 17 листопада 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 182-186
 12. Сіткар В. Сучасний досвід Європи щодо покарання за прогули школи: компаративістичний аналіз / В. Сіткар, С. Сіткар // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2023: горизонти інновацій : збірник матеріалів VІІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 25 травня 2023 р.). – Київ ; Тернопіль : Крок, 2023. – С. 265-272. DOI : https://doi.org/10.32405/978-617-692-804-1
 13. Сіткар В. І. Філософсько-психологічний аспект впливу глобалізації та цифровізації світу на розвиток духовності та освіти людини / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар  // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти : науковий журнал. – Київ, 2023. – № 2. – С. 324-326. DOI : https://doi.org/10.18372/2786-823.1.18151
 14. TEST AUTOMATIC GENERATION AN ALGORITHM FOR AN AUTOMATED TESTING SYSTEM / R. Horbatiuk, T. Sitkar, R. Lutsyshyn [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (22 November 2023through 24 November 2023). – Ternopil. – 2023. – Vol. 3628. – P. 533-547. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Сіткар В. Вплив війни на зміну людських цінностей: соціально-психологічний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 73–79.
 2. Горбатюк Р. М. Інформаційно-освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти / Р. М. Горбатюк, М. І. Рутило, С. В. Сіткар // Філософські аспекти професійної освіти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). – Херсон ; Кропивницький : Поліум, 2022. – С. 238-240
 3. Сіткар В. І. Особливості підготовки вчителів та учнів розуміти емоційні почуття: досвід Іспанії / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 24 листопада 2022 року). – Тернопіль, 2022. – С. 186-191.
 4. Сіткар В. І. Особливості розвитку педагогів, громадян та системи освіти Сінгапуру як зразкової у світі / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : збірник наук. праць. – Київ, 2022. – С. 734–741. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16662
 5. Сіткар В. Первинна допомога дітям під час війни: психологічний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // World children conference-III, April 22-24, 2022. Proceedings Book. – Antalya : Iksadglobalpublishinghouse, 2022. – Vol. 1. – P. 447–451.
 6. Сіткар В. І. Сучасні аспекти підготовки медіаторів: досвід, проблеми, техніки / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 338–347.
 7. Горбатюк Р. Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій / Р. Горбатюк, Я. Замора, С. Сіткар, Н. Бурега // Молодь і ринок. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203). – С. 29-34. – DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259584
 8. The intellectual system of movies recommendations based on the collaborative filtering / S. Sitkar et al. // Health and Sport : Journal of Education. – 2022. – 12 (3). – P. 115-127. – DOI : http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.03.010

2021 рік

 1. Сіткар В. І. Вплив пандемії на психічне здоров’я та освітній менеджмент учасників освітнього процесу / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 26 листопада 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 113-117.
 2. Сіткар В. І. Деякі аспекти психологічної підготовки та психотехніки самозахисту людини в життєво небезпечних ситуаціях / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021 – С. 50-54
 3. Сіткар В. «Цифрові потреби» сучасних дітей: субкультурна парадигма / В. Сіткар, С. Сіткар // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 278–288.
 4. Сіткар С. В. Прозорість і відкритість – секрет успіху естонської освіти / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 403–406.
 5. Сіткар С. В. Огляд критеріїв надійності освітніх тестів / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 56-59
 6. Сіткар В. Особливості дистанційного (онлайн) навчання в Zoom: досвід Канади / В. Сіткар, С. Сіткар // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.). – Тернопіль : Крок, 2021. – С. 294–296.
 7. Сіткар В. І. Особливості фізичного розвитку та навчання дітей: нейропсихологічний підхід  / В. Сіткар, С. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 187–195.
 8. Сіткар В. Особливості судового та медіаційного процесу врегулювання спортивних спорів / В. Сіткар, С. Сіткар // Zeszyty naukowe turystyka i rekreacja. – Warszawa, 2021. – Zeszyt 28 (2). – С. 33–43.
 9. Бурега Н. В. Генерація нової біомаси шляхом утилізації викидів біотеплогенераторів / Н. В. Бурега, С. В. Сіткар // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 35–38.
 10. Сіткар С. В. Основні принципи розробки змісту тесту / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.64–65.
 11. The Effectiveness of Testing as a Method of Pedagogical Control of Future Specialists With Higher Education / R. Horbatiuk, S. Sitkar, T. Sitkar, S. Konovalchuk, N. Burega // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. – Pereiaslav : Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2021. – Vol. 13. – P. 79-95

2020 рік

 1. Сіткар Т. В. Особливості навчання сучасних школярів в умовах пандемії: український та міжнародний досвід / Т. В. Сіткар, С. В. Сіткар // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 46-50.
 2. Сіткар В. Освітні успіхи України за результатами PISA-2018: ґендерний аспект / В. Сіткар, Н. Сіткар, С. Сіткар // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 50-54.

2019 рік
 1. Сіткар В. Сучасні тенденції та специфіка професійної підготовки фахівців фізичного виховання, транспорту та психології в ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. Сіткар. С. Сіткар // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 134–139.
 2. Сіткар С. В. Зарубіжний досвід та українські реалії шкільної та вищої освіти / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 192–197.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах