Skuratko

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

Профорг факультету філології та журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Скуратко Т. М. Виховний потенціал уроків літератури рідного краю (до вивчення творчості Володимира Ґжицького) / Т. М. Скуратко, А. М. Панасюк // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 228-231
 2. Канюка А. Вплив Г. Сковороди на філософію театру Леся Курбаса / А. Канюка ; наук. кер. Т. Скуратко // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 28-35
 3. Савчук Т. С. Джерела і шляхи вивчення життєпису Ганни Костів-Гуски на уроках літератури рідного краю / Т. С. Савчук ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 283-285
 4. Наскрізна програма практики / О. І. Петришина, М. В. Пігур, Т. М. Скуратко, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 70 с.
 5. Бондаренко А. Етапи творчого становлення Надії Сеньовської / Т. Скуратко ; наук. кер. Т. Скуратко // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 151-154
 6. Скуратко Т. Нове прочитання пам’яток давнього письменства / Т. Скуратко // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 64-66
 7. Нестерчук К. Нові підходи до вивчення байок Григорія Сковороди / К. Нестерчук : наук. кер. Т. Скуратко // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 114-122
 8. Лісова З.-О. В. Образ Богородиці в українській поезії ХVІІ століття в аспекті морально-етичного виховання учнів / З.-О. В. Лісова ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 277-280
 9. Лісова З.-О. Образ Богородиці у сучасному медіапросторі / З.-О. Лісова ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 176-178
 10. Джинджириста С. В. Особливості вивчення творчості Богдана Бастюка на уроках літератури рідного краю в школах Тернопільщини / С. В. Джинджириста ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 262-264
 11. Бондаренко А. С. Патріотичне виховання школярів у процесі втілення освітнього волонтерського проєкту «Україні потрібен кожен» (на матеріалі громадської діяльності Надії Сеньовської) / А. С. Бондаренко ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 251-253
 12. Скуратко Т. Полілог культур у поетичному дискурсі Юрія Клена / Т. Скуратко // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2023. – С. 139-143.
 13. Бондаренко А. Постать Володимира Гнатюка як медіатема / А. Бондаренко ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 164-166
 14. Скуратко Т. М. Проєктна діяльність у системі підготовки вчителя-словесника / Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 79-83
 15. Угрин М. В. Творча постать Дарії Віконської на уроках літератури рідного краю / М. В. Угрин ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 300-303
 16. Угрин М. Творчість Дарії Віконської на сторінках сучасної преси Тернопільщини / М. Угрин ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 180-182
 17. Бендзар О. Творчість Григорія Сковороди у фокусі сучасних медіа / О. Бендзар ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 160-162
 18. Скуратко Т. М. Українсько-німецькі літературні взаємини / Т. М. Скуратко // Література в мультикультурному дискурсі: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (6 квітня, 2023 р.). – Полтава : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023. – С. 199-206
 19. Скуратко Т. М. Українсько-німецькі літературні взаємини: інтертекстуальний аспект / Т. М. Скуратко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 90-94
 20. Благодарська С. А. Урок-екскурсія як різновид вивчення творчості Степана Будного / С. А. Благодарська ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 254-255
 21. Канюка А. Феномен Леся Курбаса в сучасному медіапросторі / А. Канюка ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 169-171
 22. Демидась Ю. М. Шляхи аналізу лірики Василя Герасим’юка на уроках літератури рідного краю / Ю. М. Демидась ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 259-261

2022 рік

 1. Скуратко Т. М. Архетипна символіка в поезії Григорія Сковороди / Т. М. Скуратко // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 129-134
 2. Скуратко Т. М. Специфіка шкільного вивчення творчості Григорія Сковороди / Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 104-107
 3. Скуратко Т. Шевченківські мотиви у творчості Богдана Лепкого / Т. Скуратко // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 49-52

2021 рік

 1. Скуратко Т. М. Жанрове розмаїття лектури для дітей у художній спадщині Петра Сороки / Т. М. Скуратко // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 39–43.

2020 рік

 1. Скуратко Т. Інтертекстуальний дискурс роману Уласа Самчука «Темнота» / Т. М. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 129-142.
 2. Скуратко Т. М. Специфіка шкільного прочитання пам’яток давнього письменства / Т. М. Скуратко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 162–165.

 2019 рік

 1. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 "журналістика" / Уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. В. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 235 с.
 2. Скуратко Т. Особливості поетики драматичної поеми Івана Драча «Зоря і смерть Пабло Неруди» / Т. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 127–144.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах