mohun

Кандидат наук

Декан інженерно-педагогічного факультету

Доцент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
  2. Струганець Б. В. Нові форми організації профорієнтаційної роботи з школярами на інженерно-педагогічному факультеті / Б. В. Струганець // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 192.

2022 рік

  1. Гаврищак Г. Підготовка майбутніх учителів технологій до гурткової роботи у сучасних умовах / Г. Гаврищак, Б. Струганець, Г. Мамус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 144-152.
  2. Forming of terminological competence among the future specialists of woodworking industry / O. Hrydzhuk, H. Horodylovska, L. Struhanets, I. Denys [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol.12, Issue 1. – P. 120-128. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000819377800021

2021 рік

  1. Луцик І. Б. Застосування нейронечітких технологій в системі керування теплогенератором, що працює на альтернативних видах палива / І. Б. Луцик, Б. В. Струганець // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 39–42.

2019 рік
  1. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації для студ. пед. закладів / І. В. Гевко, І. Й. Бочар, Т. П. Сорока [et al.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 74 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. спец. 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 32 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах