Web of Science ResearcherID: AAB-9856-2020

mohun

Доктор історичних наук

Доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Ilnytskyi V. PECULIARITIES OF MONEY CIRCULATION AND FINANCIAL DOCUMENTS IN THE CARPATHIAN REGION OUN (1945–1954) / V. Ilnytskyi, L. Hrynyk, V.Starka // Ukrainian Numismatic Annual. – 29 December 2023. – Vol. 2023, issue 7. – P. 202-220. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Старка В. В. Господарсько правова роль парафіяльного священика Греко-католицької церкви в соціально-економічному житті селянина Східної Галичини 1923 – 1939 рр. / В. В. Старка, Б. М. Баран // Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 21-22 вересня 2022 р.). – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2022. – Вип. 43. – С. 76-78
 2. Ільницький В. Практика порушення «соціалістичної законності» при утвердженні радянської адміністрації у західноукраїнських областях (1944 – 1950-і рр.) / В. Ільницький, В. Старка, М. Глібіщук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 52. – Том 2. – С. 9-22
 3. Старка В. В. Священник у провінції: повсякденне життя сільських священників Східної Галичини в умовах суспільних трансформацій радянського тоталітаризму 1939-1941 рр. / В. В. Старка // LEKARZ I DUCHOWNY NA PROWINCJI. –  Częstochowa, 2022. – Т. 5. UCZONY NA PROWINCJI. – S. 367-373
 4. Глібощук М. Як ідеологічні засади білогвардійського руху вплинули на світогляд В. Путіна / М. Глібощук, В. Ільницький, В. Старка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 53. – Том 1. – С. 12-21
 5. Starka V. Everyday Life of the Rural Population of Eastern Galicia in July – September of 1914 (According to the Materials of the Ukrainian-Language Press) / V. Starka, S. Kopylov // Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. – 2022. – Issue 25. – P. 128–135. DOI : 10.24919/2519-058X.25.269615 – URL.: https://www.webofscience.com/ ; https://www.scopus.com
 6. Hulay V. Health care system transformation of the population of the western regions of Ukraine (1939 - 1941): the soviet historiographical myths and modern interpretation of archival sources / V. Hulay, V. Starka // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – 2022. – Issue 23. – P.123–132. – URL.: https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com

2021 рік
 1. Старка В. Знищення релігійних символів на території Східної Галичини у 1939–1953 рр. як елемент боротьби з національною пам’яттю / В. Старка, Б. Баран // Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) : колективна монографія. – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2021. – С. 359-376
 2. Старка В. В. Сільська торгівля у Східній Галичині в 1939–1941 рр. / В. В. Старка // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХV міжнародної наукової конференції (21-22 жовтня 2021 р. м. Дніпро). – Київ, 2021. – С. 82-84
 3. Старка В. В. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941–1944 рр. / В. В. Старка, Б. М. Баран // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2021 р.). – Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2021. – С. 9-13
 4. Баран Б. Соціально-економічна програма розвитку ГКЦ в Східній Галичині 20-30 рр. XX ст. / Б. Баран, В. Старка // V Таврійські історичні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2-3 квітня 2021 р.). – Київ : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2021. – С. 5-9
 5. Ільницький В. Страйки сільського населення Східної Галичини 1902–1903 років як засіб боротьби за економічні та політичні права / В. Ільницький, В. Старка // Новітня доба. – Львів, 2021. – Вип. 9. – С. 3-16
2019 рік
 1. Старка В. Антирелігійна кампанія в західноукраїнській сільській школі в умовах суспільних трансформацій 1944-1953 рр.  / В. Старка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 138–151.
 2. Старка В. В. Податкова політика радянської влади у західноукраїнському селі у вересні 1939 – червні 1941 рр. / В. В. Старка // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХІІІ міжнародної наукової конференції (24-25 жовтня 2019 р. м. Дніпро). – Київ, 2019. – С. 67-69
 3. Старка В. В. Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939-1953 рр. : монографія / В. В. Старка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 550 с.
 4. Москалюк М. Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр. / М. Москалюк, В. Старка // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Історичні науки. – 2019. – Вип. 43. – С. 111–118.
 5. Starka V. “To write about the fate of the Ukrainian peasantry would mean writing the history of the ukrainian people”: source study reflections on the problems of the everyday lifeof the Western Ukrainian peasantry, 1939–1953 // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 33–41.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах