Web of Science ResearcherID: D-3078-2018

skaskiv

Асистент кафедри інформатики та методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Скасків Г. М. Використання інноваційних технологій для формування цифрових компетентностей на заняттях з інформатики / Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 85-88
 2. Головик Н. Д. Використання STEM–проєктів для формування цифрових компетентностей у дітей з ООП / Н. Д. Головик, Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. –  С. 56-59
 3. Скасків Г. М. Ігрофікація як освітня стратегія у підготовці майбутніх учителів / Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 190-192
 4. Гречух О. В. Методика оцінювання загальних результатів навчання з інформатики у 5–6 класах / О. В. Гречух, Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 110-112
 5. Скасків Г. М. Методичні аспекти використання віртуальних мультимедійних лабораторій на інтегрованих заняттях / Г. М. Скасків, О. В. Басіста // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 238-242
 6. Генсерук Г. Р. Моделі змішаного навчання в системі вищої освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 червня 2023 року м. Київ). – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С. 160-162
 7. Скасків Г. М. Особливості використання STEM-технологій при ігрофікації курсу основ алгоритмізації та програмування / Г. М. Скасків, Х. В. Горин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 210-213
 8. Гречух О. В. Психолого-педагогічні умови оцінювання загальних результатів навчання з інформатики в 5–6 класах / О. В. Гречух, Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 142-145
 9. Скасків Г. М. STEM-проєкти з елементами VR як засіб реабілітації учасників освітнього процесу з особливими освітніми потребами / Г. М. Скасків // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 червня 2023 року м. Київ). – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С. 150-152
 10. Skaskiv H. GAMIFICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF SMART-TNPU IN THE COMPUTER SCIENCE TEACHING / H. Skaskiv // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 170-177. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.22
 11. Skaskiv H. M. GAMIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS A TREND IN HIGHER EDUCATION / H. M. Skaskiv // Science and society: modern trends in a changing world : The 1st International scientific and practical conference (December 18-20, 2023). – Vienna : MDPC Publishing, 2023. – P. 284-289

2022 рік

 1. Скасків Г. М. Впровадження гейміфікації при вивченні цифрових технологій / Г. М. Скасків // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. Гельветика, 2022. – Вип. 54. – Том 2. – С. 202-204. DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/54.2.40
 2. Скасків Г. М. Впровадження технологій гейміфікації при вивченні основ алгоритмізації та програмування / Скасків Г. М., Горин Х. В. // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 20–23.
 3. Мазуренок О. Р. Віртуальні лабораторії у STEM-освіті / О. Р. Мазуренок, Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 51–54.
 4. Скасків Г. М. Елементи гейміфікації на уроках інформатики у новій українській школі / Г. М. Скасків, Х. В. Горин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 178-180.
 5. Скасків Г. Методика оцінювання загальних досягнень учнів з інформатики у 5-6 класах / Г. Скасків, О. Гречух // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 221-223
 6. Скасків Г. Організація проєктно-ігрової діяльності у середовищі Minecraft на уроках інформатики у початковій школі // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 53-55

2021 рік

 1. Скасків Г. М. Впровадження технологій гейміфікації в освітній процес / Г. М. Скасків // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ : Гельветика, 2021. – Вип. 83.
 2. Скасків Г. М. Мультимедійні віртуальні лабораторії в умовах дистанційного навчання / Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.183–185.
 3. Скасків Г. М. Організація тренінгових занять під час дистанційного навчання / Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 158-160.
 4. Скaсків Г. М. Стратегії впровадження 3D-проєктів в освітній процес закладів вищої освіти / Г. М. Скaсків, В. М. Голдис  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 60–62.
 5. Скaсків Г. М. Структурні компоненти цифрової компетентності вчителя інформатики / Г. М. Скaсків, Н. І. Глад // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. –С. 229–231.
 6. Скасків Г. М. Цифровий інструментарій учителя інформатики / Г. М. Скасків // Інноваційна педагогіка. Гельветика, 2021. – Т. 2. – Вип. 41. – С. 147-150
 7. Скасків Г. М. Гейміфікація освітнього процесу в підготовці інженерів ігрових проєктів / Г. М. Скасків // Комп'ютерні ігри та мультимедія як інноваційний підхід до комунікацій : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 25-26 березня 2021 р.). – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 10–13.
 8.  Leshchuk S. ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA MINECRAFT DO TWORZENIA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH / S. Leshchuk, A. Skaskiv ; Scientific supervisor N. Balyk // Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji : monogrpah. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2021. – S. 131-140
 9. The Didactic Aspects of Blended Learning in Higher Educational Institutions During the Pandemic / N. Balyk at al. // E-learning in the Time of COVID-19 : monograph. / Scientific Editor E. Smyrnova-Trybulska. – Katowice ; Cieszyn : STUDIO NOA for University of Silesia in Katowice, 2021. – Vol. 13. – P. 65-75

2020 рік

 1. Скасків Г. М. Ігрові технології як рушій формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики / Г. М. Скасків, Н. Б. Маланюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142-144.
 2. Скaсків Г. М. Зaсoби 2D тa 3D-візуaлізaції кoмп’ютернoгo скрaйбінгу в умовах дистанційного навчання / Г. М. Скaсків, О. Р. Мaзуренoк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 70-72.
 3. Скасків Г. М. Використання Google Classroom для організації дистанційного навчання / Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 158-159.
 4. Скасків Г. М. Технології проектування віртуальних турів та віртуальних екскурсій / Г. М. Скасків, В. М. Голдис // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 49-51.
 5. Скасків Г. М. Фактори впливу на формування професійних компетентностей майбутнього вчителя інформатики // Г. М. Скасків, Н. І. Глад // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 200-202.
 6. Study of augmented and virtual reality technology in the pedagogical university / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning : innovative educational technologies, tools and methods for E-learning : monograph. – Katowice ; Cieszyn : University of Silesia. 2020. – Vol. 12. – P. 110–123. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817998300025
 7. Скасків Г. М. Інноваційні методи навчання при підготовці майбутніх учителів інформатики / Г. М. Скасків // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2020. – Вип. 30. т. 2. – С. 90–93.
 8. Skaskiv A. Introduction of blended learning technology / A. Skaskiv // Modern science: problems and innovations : Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 269-273.
 9. Усі домашні завдання. 5 клас / Я. Ф. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 944 с.
 10. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 11. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 12. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 13. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.

2019 рік
 1. Усі домашні завдання. 5 клас / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 816 с.
 2. Skaskiv A. Game study technology / A. Skaskiv // Perspectives of world science and education : the 4th International scientific and practical conference (Osaka, Japan, December 25-27, 2019).  – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2019. – P. 193–196.
 3. Генсерук Г. Р. Компетентнісні завдання як засіб удосконалення професійної компетентності майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 215–217.
 4. Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning / N. Balyk, Ya. Vasylenko, G. Shmyger [et al.] // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 15th International conference (June 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. ІІ. – P. 204–219. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Скасків Г. М. Компоненти формування цифрових компетентностей при навчанні інформатики в умовах Нової української школи / Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. –С. 156158.
 6. Скасків Г. М. Створення ботів для віртуального тренажера з програмування в середовищі Python / Г. М. Скасків, П. В. Туранський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 28–31.
 7. Скасків Г. Методологія створення проектів у середовищі SCRATCH : навчально-методичний посібник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – С.
 8. Скасків Г. М. Ігрові технології при підготовці майбутніх учителів інформатики / Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7 – 8 листопада 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 182–184.
 9.  Мазуренок О. Р. Динаміка розвитку сучасної STEM-освіти в освітньому просторі України / О. Р. Мазуренок, Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV міжнародноїнауково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7 – 8 листопада 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 4143.
 10. STEM-approach to the transformation of pedagogical education / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning: E-learning and STEM Education : monograph. –Katowice ; Cieszyn, 2019. –Vol. 11. –P. 109-123. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000570679500008

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах