Web of Science ResearcherID: AAH-2745-2019

Sunorub

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Доцент кафедри журналістики

Заступник декана факультету філології та журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бондарчук А. Ефективна комунікація з громадою: засоби та технології / А. Бондарчук ; наук. кер. Г. Синоруб // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (5-6 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2023. – № 9. – С. 20-23
 2. Йордан Г. Інструменти штучного інтелекту в журналістській практиці: верифікація контенту / Г. Йордан, Г. Синоруб // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (5-6 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2023. № 9. – С. 60-66
 3. Бондарчук А. Інформаційна діяльність громад в онлайн-просторі (на прикладі сайту Білоберізької територіальної громади) / А. Бондарчук ; наук. кер. Г. Синоруб // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 65-68
 4. Ленько Т. Інформаційно-психологічні операції та їх уплив на громадську думку / Т. Ленько ; наук. кер. Г. Синоруб // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 144-146
 5. Синоруб Г. П. Наративи війни в Тelegram-каналах та їх уплив на інформаційну стійкість аудиторії / Г. П. Синоруб // Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах : збірник тез міжнародної наукової конференції (27 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 56-58
 6. Синоруб Г. Медіаграмотність як фундамент інформаційної стійкості аудиторії в умовах війни / Г. Синоруб // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 143-145
 7. Яроцька Ю. Медіатизація волонтерства в інформаційних ресурсах територіальних громад (на прикладі проєкту «З порожнього в пусте») / Ю. Яроцька ; наук. кер. Г. Синоруб // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 75-77
 8. Бондарчук А. Проблематика внутрішньо переміщених осіб у фокусі онлайн-видання «Репортер» / А. Бондарчук ; наук. кер. Г. П. Синоруб // Інформаційний спротив ворожим наративам засобами мікромедіа в умовах російсько-української війни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2023 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 20-24
 9. Синоруб Г. Соціальна сутність конфлікту: історичний аспект / Г. Синоруб, Т. Гусєва // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 90-93
 10. Касько О. Стратегії просування бренду в соціальних мережах (на прикладі інстаграм-сторінки кафедри журналістики ТНПУ) / О. Касько ; наук. кер. Г. Синоруб // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 81-83
 11. Синоруб Г. Тернопільські онлайн-медіа у фокусі сприйняття аудиторії / Г. Синоруб, Г. Йордан // Інформаційний спротив ворожим наративам засобами мікромедіа в умовах російсько-української війни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2023 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 106-109
 12. Дащенко Н. Роль неформальної освіти у підготовці майбутнього фахівця / Н. Дащенко, Г. Синоруб // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 336-340
 13. Біла Н. В. Формування навичок публічного мовлення студентів-журналістів / Н. В. Біла, Н. Л. Дащенко, Г. П. Синоруб // Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія. – Київ, 2023. – № 1(7). – С. 334–350. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-1(7)-334-350
 14. SYNORUB H. Artificial Intelligence in the Professional Activities of Future Journalists:Advantages and Disadvantages / H. SYNORUB, H. YORDAN // YOU HAVE BEEN REPLACED BY AI : Abstracts of the 11th Annual Entrepreneurship and Innovation Conference (Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Ulemiste City, October 5, 2023). – Tallinn : Teadmus, 2023. – P. 24-25

2022 рік

 1. Дащенко Н. Богдан Лепкий у сучасному новинному інтернет-дискурсі Тернополя / Н. Дащенко, Г. Синоруб // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 127-130
 2. Синоруб Г. Інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа: методи впровадження / Г. Синоруб // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 109-115
 3. Механізми формування інфомедійної грамотності у студентів педагогічних спеціальностей / А. М. Йордан, О. Я. Мединська, Г. П. Синоруб [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 106-115. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.13
 4. Синоруб Г. П. Реалізація студентського волонтерського проєкту під час вивчення дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення» / Г. П. Синоруб, Н. В. Драган-Іванець // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 171–175.
 5. The system of promoting a healthy lifestyle in the Ukrainian regional print media / O. Ya. Medynska, H. P. Synorub, I. M. Nestayko [et al.] // Wiadomosci Lekarskie : Official journal of the Polish Medical Association Warsaw : Aluna Publishing, 2022. – VOL. LXXV. – ISSUE 7. – P. 1781-1788. DOI : 10.36740/WLek202207131
 6. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists / N. Poplavska, H. Synorub, H. Yordan [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 1. – P. 273–285. –URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Синоруб Г. П. Аудиторія цифрових медіа: способи залучення / Г. П. Синоруб, М. В. Синоруб // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 71–73.
 2. Мединська О. Я. Права людини та цифрова трансформація / О. Я. Мединська, Г. П. Синоруб // Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 192-196
 3. Синоруб Г. П. Формування критичного мислення в майбутніх медійників (на прикладі бінарного онлайн-заняття з дисциплін «Журналістський фах: інтернет-журналістика» та «Журналістський фах: фотожурналістика») / Г. П. Синоруб, Г. М. Йордан // Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. – Київ : Академія української преси : Центр Вільної преси, 2021. – С. 167-172
 4. Synorub H. YOUTUBE STREAMING AS AN INTERACTIVE PRESENTATION OF STUDENT'S PROJECTS (AS AN EXAMPLE OF THE SUBJECT "SPECIALIZATION: INTERNET, TV") / H. Synorub, N. Dragan-Ivanets // Role of science and education for sustainable development : monograph 44. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. – P. 570-575
 5. Драган-Іванець Н. Навчальне відео як творчий проєкт студентів-журналістів в умовах дистанційного навчання (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення») / Н. Драган-Іванець, Г. Синоруб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. –  № 2. – C. 137–144.

2020 рік

 1. Синоруб Г. П. Асинхронна комунікація в процесі дистанційного навчання: переваги і недоліки / Г. П. Синоруб // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 68-70.
 2. Синоруб Г. Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення») / Г. Синоруб, Н. Драган-Іванець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 175-181.
 3. Мединська О. Я. Громадянські медіа в Україні: погляд студентської молоді / О. Я. Мединська, Н. М. Прокопенко, Г. П. Синоруб // Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – Київ : Інститут журналістики, 2020. – С. 156–169.
 4. Мединська О. Я. Права людини та людина в інституції: медіафокус на реалізацію соціальних прав людини / О. Я. Мединська, Г. П. Синоруб, К. С. Шендеровський // Права людини та мас-медіа в Україні : збірник конспектів лекцій. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – Ч. 2. – С. 204-223

2019 рік
 1. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, n. 2. – P. 257–270. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466137700019
 2. Development of information culture of students of humanitarian specialities / A. V. Vykhrushch, S. I. Hnatyshyn, A. O. Klymenko [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 72, n. 4. – P. 152–167.
 3. Synorub H. Hate speech in the internet discourse / H. Synorub, O. Medynska // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 61–67.
 4. Синоруб Г.  Мобільні технології  та сучасний медіатекст / Г. Синоруб // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – Львів,  2019. – Вип. 46. – С. 273–279.
 5. Синоруб Г. Засоби масової інформації у соціальних мережах: аудиторний аспект / Г. Синоруб, Д. Ярошенко // Медіапростір.  Тернопіль, 2019. – Вип. 11.– С. 4854.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах