Web of Science ResearcherID: I-7596-2018

Serniak

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри практики англійської мови і методики її викладання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Зоненко М. В. Методика формування в учнів старших класів продуктивних лексичних навичок на основі системи вправ для письма та говоріння / М. В. Зоненко ; наук. кер. О. М. Серняк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 56-59
  2. Джиджора Р. Р. Професійно-педагогічна підготовка викладача іноземної мови у світлі компетентнісного підходу / Р. Р. Джиджора ; наук. кер. О. М. Серняк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 41-44

2021 рік

  1. Серняк О. М. Педагогічна практика студентів факультету іноземних мов. методичні вимоги до уроку іноземної мови // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 55-57.
  2. Serniak O. Amateur Theatre. Plays for Students’ Drama Club = Аматорський Театр. П’єси для студентського драматичного клубу: навчально-методичний посібник англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 153 с.

2020 рік

  1. Гринчук І. П. Формування емоційного інтелекту студента-гуманітарія: компаративний та методико-експериментальний аспекти / І. П. Гринчук, О. М. Серняк // Мистецтво та освіта. – Київ , 2020. – Вип. 3 (97). – С.
  2. Серняк О. І. Формування місії держави як основа інституційного розвитку органів публічної влади / О. І. Серняк // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 46–49.

2019 рік
  1. Серняк О. М. Професійно-фахова підготовка вчителя іноземної мови для Нової української школи / О. М. Серняк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2019. – №3 (170). – С. 120–127.
  2. Sernyak O. M. Teaching of talk versus language teaching in the efl classroom / O. M. Sernyak // Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – №3 (55). – С. 231–237.
  3. Серняк О. М. Vocabulary builder : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 1 курсу факультету іноземних мов / О. М. Серняк, Л. Б. Бабій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах