Web of Science ResearcherID: I-7009-2018

Sereda.jpg

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сопотницька О. В. Компетентності студентів для успішної реалізації завдань рухливих ігор у процесі фізичного виховання молодших школярів / О. В. Сопотницька, І. О. Ангелюк // Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи : зб. наук. праць ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції. (Житомир, 28 березня 2023 року). – Житомир : Поліський національний університет, 2023. – С. 74-79
 2. Лаврін Г. З. Можливості застосування exergaming у процесі фізичного виховання як засобу підвищення рухової активності / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, Т. В. Кучер [та ін.] // Rehabilitation & Recreation : науковий журнал. – Рівне : Гельветика, 2023. – № 14. – С. 214-226
 3. Цабан Х. Р. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у фізичному вихованні / Х. Р. Цабан, Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : збірник статей міжнародної ХІХ наукової конференції (03 лютого 2023 р., Харків). – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2023. – С.140-145
 4. Лаврін Г. З. Основні характеристики та особливості ігор подібних до баскетболу та його різновидів / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, Н. Б. Осіп // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2023. – № 2 (28). – С. 61-71. DOI : doi: 10.15391/si.2023-2.06
 5. Ангелюк І.О. Педагогічна та професійна майстерність учителя фізичної культури: навчально-методичний посібник. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. - 64 с.
 6. Ангелюк І. О. Реалізація проєктної інноваційної діяльності в процесі професійної підготовки магістрантів / І. О. Ангелюк, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 37-43
 7. Ангелюк І. Рекомендації до проєкту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (предметна спеціалізація 014.11 Фізична культура) / І. Ангелюк, О. Сопотницька, Р. Сопотницький // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 6-10
 8. Терещук Г. Спрямованість профільної підготовки ліцеїстів на вдосконалення освітньо-спортивної діяльності / Г. Терещук, І. Ангелюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : Гельветика, 2023. – № 2. – С. 6-13. DOI : 10.25128/2415-3605.23.2.1
 9. Ангелюк І. Сучасні танці в системі Олімпійських ігор / І. Ангелюк, І. Машталер // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 46-49
 10. Ангелюк І. Сучасні хореографічні форми як інноваційні засоби підвищення мотивації старшокласників до уроків фізичної культури / І. Ангелюк, Г. Лаврін, М. Ковальчук // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 295-311
 11. Ангелюк І. О. Тимбілдинг як засіб формування коликтивізму на етапі початкової підготовки юних спортсменів в ігрових видах / І. О. Ангелюк, Г. З. Лаврін, О. В. Хома // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 29-35
 12. Lavrin H. Z. THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PREPARATION OF GEOGRAPHY SPECIALISTS / H. Z. Lavrin, I. O. Anheliuk, N. B. Osip // Public health – a basis of physical culture and sports : International scientific conference (November 1–2, 2023). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2023. – Р. 74-77. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-367-5-19

2022 рік

 1. Лаврін Г. З. Аналіз сучасних додатків Google з фізичного виховання (для Android) / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, А. М. Крицька // Development of physical culture and sports amidst martial law : International scientific conference (October 5–6, 2022). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2022. – Р. 152-158.
 2. Лаврін Г. З. Вплив засобів гри в рінго на рівень координаційних здібностей шестикласників / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк // Спортивні ігри. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2022. №1(23). – С. 12-20. Doi : 10.15391/si.2022-1.02.
 3. Ангелюк І. О. Інноваційні технології навчання у фізичному вихованні в системі підготовки магістрів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка / І. О. Ангелюк, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 32–38
 4. Ангелюк І. Переваги тай-бо аеробіки у розвитку витривалості під час уроків фізичної культури в старших класах / І. Ангелюк, А. Котелевець // Litteris et Artibus: нові горизонти : збірник наукових статей. – Кременець : КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2022. – Вип. VІІ. – С. 119-123
 5. Ангелюк І. «Професійно-прикладна фізична культура» в системі освітньо-професійної підготовки магістра з фізичного виховання в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка / І. Ангелюк, Г. Лаврін // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 серпня 2022 року в режимі онлайн). – 2022. – С. 15-20.

2021 рік

 1. Лаврін Г. Вплив засобів гри в рінго на стан пізнавальних процесів шестикласників / Г. Лаврін, І. Середа // Спортивні ігри. 2021. – №2(20). – С. 23-32.
 2. Лаврін Г. З досвіду проведення дистанційних занять з фізичного виховання у ТНПУ ім. В. Гнатюка (на прикладі шашок або шахів) / Г. Лаврін, І. Середа, Н. Осіп // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 111-116.
 3. Середа І. О. Педагогічна технологія розвитку гнучкості дітей старшого дошкільного віку  / І. О. Середа, Г. З. Лаврін. Т. В. Кучер // Physical culture and sports in the Еuropean educational space : International scientific and practical conference (July 9–10, 2021). – Wloclawek, Republic of Poland : Baltija Publishing, 2021. – S. 53-57.
 4. Середа І. О. Фітнес-аеробіка як форма підвищення ефективності розвитку координаційних здібностей в старших класах / І. Середа, Г. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 181–187.
 5. Середа І. О. Фітнес-аеробіка як форма підвищення ефективності розвитку координаційних здібностей у старших класах / І. О. Середа, М. Ю. Майстренко  // Kremenets Scienсe: Open Air, або наука в кросівках & Litteris et Artibus: нові горизонти. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2021. – Вип. VI. – С. 226–231.
 6. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120776575&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=27d36e4e87b69e5cf6e2ef1f9caf1311
 7. Effect of yoga exercises on the senior schoolchildren’s biological age during physical education / I. Sereda, H. Lavrin, T. Kucher [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2782–2789. –URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120774877&origin=resultslist&sort=plf-f

2020 рік

 1. Лаврін Г. З. Результати опитування студентів, щодо ефективності застосування засобів гри рінго у процесі фізичного виховання / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 25-33.
 2. The impact of yoga practice on the development of flexibility among the female student’s pedagogical specialities in the process of physical training of higher educational institutions / I. Sereda, H. Lavrin, T. Kucher [et al. ] // International journal of applied exercise physiology. –  Mazandaran : EESA, 2020. –  Vol. 9. n. 1. –  P. 85-95.
 3. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000520847700004
 4. Середа І. О. Переваги аквааеробіки в системі занятьстудентами аквафітнесом / І. О. Середа, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 146–153.
 5. Лаврін Г. З. Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 93–98.

2019 рік
 1. Лаврін Г. З. Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго / Г. З. Лаврін, І. О.Середа // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2019. – № 1 (11). – С. 16–23.
 2. The results of student’s survey on models of physical education in universities and motivations to encourage for active participation in physical education / Lavrin G. Z., Sereda I. O., Kucher T. V. [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – 2019. – Vol. 8, n. 2. – P. 1–5.
 3. Efficiency means the game Ringo the classroom physical education / Lavrin, H., Sereda, I., Kucher, T. [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – 2019. – Vol. 8 n. 3. – P. 1–8.
 4. Лаврін Г. З. Плогінг, як засіб фізичного виховання та збереження екології навколишнього середовища / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 89–94.
 5. Середа І. О. Видатні олімпійські постаті факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка / І. О. Середа, Г. З. Лаврін // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 131–134.
 6. Середа І. Використання засобів йоги для розвитку гнучкості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання / І. Середа // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 88–95.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах