Web of Science ResearcherID: I-7642-2018

Sviderska

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування Сертифікований консультант у методі позитивної психотерапії (BasicConsultantofPositivePsychotherapy)

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Свідерська Г. М. Гендерна соціалізація молодших школярів: виклики сьогодення / Г. М. Свідерська, М. А. Андрушкевич // Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 21-22 листопада 2023 р.). – Тернопіль ; Ополе : ФОП Шпак В.Б. : WSZIA, 2023. – Вип. 24. – С. 198-200
 2. Свідерська Г. М. Гендерні відмінності сексуальності студентів / Г. М. Свідерська, Т. І. Прокопенко // Перспективи та інновації науки. Сер. Педагогіка. Психологія. Медицина. – Київ, 2023. – № 12 (30). – С. 739-758. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-12(30)-739-757
 3. Свідерська Г. М. Життєстійкість особистості як чинник переживання психологічного благополуччя в умовах війни / Г. М. Свідерська, П. П’єх // Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Сер. Соціальні та гуманітарні науки : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Львів, Україна, м. Ополе, Польща, 23-24 листопада 2023 р.). – Тернопіль ; Ополе : WSZIA : ФОП Шпак В. Б, 2023. – С. 181-183
 4. П’єх П. Життєстійкість як об’єкт наукових розвідок українських та зарубіжних психологів / П. П’єх ; наук. кер. Г. Свідерська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 19-22
 5. Свідерська Г. Комунікативна компетентність медіатора / Г. Свідерська, Х. Михайлюк // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 455-459
 6. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / ред. кол. : З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, Г. М. Свідерська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 78 с.
 7. Свідерська Г. Освітній діалог у контексті викладання дисципліни «психологія переговорів» / Г. Свідерська // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 267-282
 8. Козачук Є. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку якостей успішного переговорника / Є. Козачук ; наук. кер. Г. Свідерська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 71-74
 9. Романович І. Проблема психологічної готовності працівників закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / І. Романович ; наук. кер. Г. Свідерська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 15-19
 10. Свідерська Г. Психологічна підготовка як фактор успішності переговорів / Г. Свідерська, Є. Козачук // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 495-500
 11. Стопник О. Феномен внутрішньоособистісного конфлікту як об’єкт дослідження зарубіжних психологів / О. Стопник ; наук. кер. Г. Свідерська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 17-19
 12. Problems of Gender Tolerance Formation in the Context of the Introduction of Martial Law in Ukraine / О. Chuyko, H. Sviderska, N. Golubenko [et al.] // Brazilian Journal of Education, Technology and Society, 2023. – № 3. – Vol. 16. – P. 617-624. DOI : https://doi.org/10.14571/brajets.v16.n3.617-624

2022 рік

 1. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.

2021 рік

 1. Свідерська Г. Розвиток фахової компетентності студентів-психологів при вивченні курсів «екстрена психологічна допомога» та «психологічна допомога у кризових станах» / Г. Свідерська // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 265–271.
 2. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education / H. Radchuk, Z. Adamska, S. Chopyk [et al.] // society integration education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28 th-29th, 2021). – 2021. – Vol. I – P. 513-523. – P. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000832413900043

2020 рік

 1. Свідерська Г. Зв'язок між переживанням емоційного благополуччя та адаптованістю першокласника до школи // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : матеріали ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 25 лютого 2020 р.). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 191–198.
 2. Свідерська Г. Сексуальна освіта у сучасних українських реаліях: проблеми та перспективи розвитку / Г. Свідерська // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 47-49.

2019 рік
 1. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review.  Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – P. 22-33.
 2. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [et al.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах