Web of Science ResearcherID: I-7363-2018

Suprun

 

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сапрун С. Використання технології Wyscout для аналізу техніко-тактичних дій футболістів / С. Сапрун, І. Машталер, І. Дека, С. Корнієнко // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 144-162
 2. Сапрун С. Т. Система багаторічної підготовки спортивного резерву в футбольних академіях та школах / С. Т. Сапрун, Р. А. Волохатий // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 179-184
 3. Сапрун С. Теоретико-організаційні основи інтеграції секції футболу у загальноосвітні навчальні заклади / С. Сапрун, С. Корнієнко, Ю. Кузь [та ін.] // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал Університету Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав : Домбровська Я. М. 2023. – № 1. – С. 103-109. DOI : https://doi.org/10.31470/2786-6424-1/2023-103-109

2022 рік

 1. Кузь Ю. С. Вдосконалення силових якостей плавців різних дистанцій / Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 109–113.
 2. Сапрун С. Дитячо-юнацький спорт : навчально-методичний посібник / С. Сапрун, Ю. Кузь. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 262 с.
 3. Сапрун С. Т. Культурно-мистецькі заходи в програмі Ігор Олімпіад / С. Т. Сапрун, Ю. С. Кузь // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 156–160.
 4. Гуменюк С. В. Методика наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті : навчально-методичний посібник / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, С. Т. Сапрун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 322 с.
 5. Сапрун С. Методичні аспекти відбору та ранньої ігрової орієнтації юних футболістів з врахуванням їх індивідуальних особливостей / С. Сапрун, С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2022. – Вип. 58. – С. 128-140. – DOI : 10.31909/26168812.2022-(58)-14
 6. Сапрун С. Т. Методичні рекомендації щодо впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 76-78
 7. Сапрун С. Олімпійська освіта : навчально-методичний посібник / С. Сапрун, С. Гуменюк. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 217 с.
 8. Сапрун С. Фізична підготовка спортсменів : навчально-методичний посібник / С. Сапрун. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 63 с.

2020 рік

 1. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.
 2. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000520847700004
 3. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.
 4. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів : навчально-методичний посібник / С. Т. Сапрун. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 88 с.
 5. Сапрун С. Т. Неолімпійський спорт : навчально-методичний посібник / С. Т. Сапрун. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 110 с.

2019 рік
 1. Ладика П. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з плавання /  П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 235-237.
 2. Сапрун С. Т. Технічна підготовка юних футболістів з урахуванням спеціалізованих навантажень підвищенної координаційної складності / С. Т. Сапрун, І. П. Ладика // Спортивні ігри : науковий журнал. – Харків: ХДАФК, 2019. – № 4 (14). – С. 87–97.
 3.  Гуменюк С. В.  Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : international scientific and practical conference (april 26-27, 2019, Vilnius, Lithuania). – Vilnius : Baktija Publishing, 2019. – P. 50–53.
 4. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів на різних етапах багаторічної підготовки / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко, Ю. С. Кузь // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 9 (117) 19. – С. 71–75.
 5. Ладика П. І. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та ДЮФК / П. І. Ладика, С. Т. Сапрун, І. І. Машталер // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9 (117) 19. – С. 75–78.
 6. Сапрун С. Організаційно-методичні аспекти проведення навчально-тренувальних зборів футболістів різного віку /  С. Сапрун, П. Ладика, Ю. Кузь // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 85–88.
 7. Кузь Ю. Підвищення рухової активності дітей шляхом врахування їх вікових особливостей / Ю. Кузь, П. Ладика, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 23–26.
 8. Ладика П. Застосування інформаційних технології в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 138–141.
 9. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019.  Vol. 296.  P. 3641. URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах