Web of Science ResearcherID: І-7901-2018

Stecko

 

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Процик В. Геоекологічний стан Івачівського водосховища / В. Процик ; наук. кер. Н. П. Стецько // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 81-85
 2. Стецько Н. П. Геоінформаційні системи в екології : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 88 с.
 3. Мариняк Я. Геопрострова структура паломницьких маршрутів у Тернопільській області / Я. Мариняк, Н. Стецько, З. Пушкар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 188-199. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.20
 4. Стецько Н. П. Екологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 100 с.
 5. Стецько Н. П. Моніторинг водних систем : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 21 с.
 6. Стецько Н. П. Моніторинг довкілля : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 64 с.
 7. Стецько Н. П. Поруч з видатною науковицею - Ольгою Заставеькою / Н. П. Стецько // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 13-20
 8. Альтгайм Л. Репрезентація екскурсійних об'єктів через призму видатних постатей у м. Тернополі та області / Л. Альтгайм, Н. Стецько // Охорона культурної спадщини як невід’ємний елемент розвитку туризму на Тернопільщині : матеріали науково-практичної конференції (м. Збараж, 31 травня 2023 р.). – Збараж : Національний заповідник «Замки Тернопілля», 2023. – С. 3-8
 9. Стецько Н. П. Сучасний стан малих річок у межах Тернопільської області  / Н. П. Стецько // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 87-91
 10. Geographical aspects of demographic burden on the employable population of Ukraine: analysis for 1989-2021 / L.B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, B. B. Havryshok [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 1. – P. 201-211 URL.: https://www.webofscience.com
 11. Marynyak Y. GEOSPATIAL ORGANIZATION OF PILGRIMAGE TOURISM IN THE TERNOPIL REGION / Y. Marynyak, N. Stetsko // Prospects for the development of the tourism and hospitality industry in Ukraine based on the experience of the European Union : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 26-49.

2022 рік

 1. Стецько Н. П. Водні об'єкти і ресурси України : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 54 с.
 2. Стецько Н. П. Геоекологічні дослідження річки Серет в межах Чортківського району // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С. 24-30.
 3. Гідрологічні заповідні об’єкти Тернопільського Придністер’я: екологічна роль та використання / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, І. Р. Кузик [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Гельветика, 2022. – № 6(45). – С. 139-143
 4. Стецько Н. П. Гідрологія річок, озер та штучних водних об’єктів : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 72 с.
 5. Стецько Н. П. Ландшафтознавство : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 105 с.
 6. Мариняк Я. Нові реалії паломницької діяльності у Тернопільській області /  Я. Мариняк, Н. Стецько  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 143-152.
 7. Стецько Н. Особливості екологічного туризму у національних природних парках України / Н. Стецько // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 170174.

2021 рік

 1. Стецько Н. П. Eкологічна класифікація якості поверхневих вод Тернопільської області // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 212214.
 2. Стецько Н. П. Особливості формування природного складу природних вод / Н. П. Стецько // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 2934.
 3. Мариняк Я. Перспективи цифрової трансформації туристичного сектора економіки України Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 101–111.
 4. Питуляк М. Р. Рекреаційний потенціал бальнеологічних ресурсів Тернопільської області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Н. П. Стецько // Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry : International scientific and practical conference (July 2–3, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 165– 169.
 5. Мариняк Я. Стратегічні напрями розвитку міжнародного туризму в Україні / Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 108-120
 6. Maryniak Ya. O. Analysis of the state of tourism of the western region of Ukraine / Ya. O. Maryniak, N. P. Stetsko // Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences : collective monograph.  Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 371389.
 7. Stetsko N. P. Investment attractiv eness of regional touristi c resources / N. P. Stetsko, Ya. O. Maryniak //  Development of socio-economic systems in a global network environment: II International scientific conference (May 21-22, 2021. Le Mans, France). – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P.8486.

2020 рік

 1. Стецько Н. П. Гідрологічні рекреаційні ресурси Бучацького району Тернопільської області / Н. П. Стецько // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 32–38.
 2. Стецько Н. Забруднення від рухомих джелел у мікрорайонах міста Тернополя та їх озеленення / Н. Стецько, А. Піліпінець // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 45-51.
 3. Стецько Н. П. Ландшафтознавство : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 105 с.
 4. Стецько Н. П. Ландшафтно-екологічна практика : навчально-методичний посібник (пробне видання) / Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 72 с.
 5. Стецько Н. П. Методика оцінки інвестиційної привабливості туристичних об’єктів регіону / Н. П. Стецько // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль, 2020. – С. 45–52.
 6. Стецько Н. Оцінка екологічного стану поверхневих водних ресурсів Тернопільської області / Н. Стецько // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 195–203.
 7. Стецько Н. П. Регіональний підхід у вивченні географії релігійного туризму / Н. П. Стецько // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7–9 травня, 2020 р.). – Чернівці, 2020. – С. 333–337.
 8. Стецько Н. П. Соціоекологія : навчально–методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 20 с.
 9. Стецько Н. Функціональна структура територіально- рекреаційної системи Тернопільської області / Н. Стецько, М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 103–113.
 10. Барна І. М. Методи вимірювання і моніторинг навколишнього середовища : навчально-методичний посібник / І. М. Барна, Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 60 с.
 11. Питуляк М. Агроекологічний стан землекористування у Кременецькому районі Тернопільської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Н. Стецько, М. Базан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 219–226.

 2019 рік

 1. Стецько Н. П. Тернопільське водосховище як рекреаційний об’єкт / Н. П. Стецько, Л. О. Бицюра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 189–197.
 2. Мариняк Я. Соціально-економічнийаналіз туристичних підприємств західного регіону України / Я. Мариняк, Н. Стецько //  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 84–89.
 3. Стецько Н. П. Особливості проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики студентів спеціальності «екологія» у ТНПУ ім. В. Гнатюка / Н. П. Стецько // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 17–20.
 4. Стецько Н. Транспортне техногенне навантаження на повітряне середовище в Тернопільській області / Н. стецько // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 31–40.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах