Web of Science ResearcherID:ABS-3109-2022

SenovskaPG

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Калинчак В. С. Булінг та конфлікт: спільне і відмінне / В. С. Калинчак, Н. Л. Сеньовська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 59-61
 2. Сеньовська Н. Л. «Виховний ідеал» (1946) Григорія Ващенка – про різницю між українцями та росіянами: невтрачена актуальність / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 122-131
 3. Новак Х. П. Дистанційне навчання в мирний і воєнний час / Х. П. Новак, Н. Л. Сеньовська // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 256-260
 4. Сеньовська Н. Л. Досвід сучасної війни в усній народній творчості: те, у що ми віримо / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах : збірник тез міжнародної наукової конференції (27 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-56
 5. Базилюк М. Л. Елементи дослідницької діяльності учнів з природничих наук як частина STEM-освіти / М. Л. Базилюк, Н. Л. Сеньовська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. С. 15-16
 6. Голинська М. М. Елементи міфопоетики у романі Н. Сеньовської «Прокляття Лади» / М. М. Голинська, Н. Л. Сеньовська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 30-32
 7. Сеньовська Р. Ідеї Григорія Сковороди та сучасне патріотичне виховання / Р. Сеньовська ; наук. кер. Н. Сеньовська // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 90-92
 8. Сеньовська Н. Застосування міфопоетичного методу для дослідження трансформації фрагментів вищої української міфології в текстах / Н. Сеньовська // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 лютого 2023 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 226-230. DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8032281
 9. Марцінковська І. В. Міфологічна основа оповідання «Вибір Полеля» Надії Сеньовської / І. В. Марціновська, Н. Л. Сеньовська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 100-102
 10. Терещук І. В. Національно-патріотичне виховання: формування патріота в умовах українських реалій / І. В. Терещук, Н. Л. Сеньовська // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 351-355
 11. Сеньовська Н. Наше майбутнє: патріотичне виховання і сучасний український героїчний епос / Н. Сеньовська // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 25-28
 12. Сеньовська Н. Л. Наші захисниці: гендерні стереотипи та патріотичне виховання / Н. Л. Сеньовська // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 31 травня 2023 р.). – Умань : Компринт, 2023. – С. 200-202
 13. Нібак Л. Г. Окремі аспекти інтеграції дітей з ООП у колектив класу в умовах воєнного стану / Л. Г. Нібак, Н. Л. Сеньовська // Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Запоріжжя, 22 лист. 2023 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 86−88
 14. Нестайко І. Організація навчальної діяльності дітей зі спеціальними освітніми потребами у польській системі освіти / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 222-227
 15. Сеньовська Н. Л. Патріотичне виховання: перезавантаження : методичні рекомендації з патріотичного виховання учнів для здобувачів вищої педагогічної освіти, викладачів, учителів та вихователів / Н. Л. Сеньовська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 66 с.
 16. Пончко Т. Педагогіка партнерства як основа взаємодії педагогічного колективу з родиною здобувача освіти з особливими освітніми потребами / Т. Пончко ; наук. кер. Н. Л. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 246-249
 17. Сампара Н. Підготовка учнів інклюзивного класу до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами: теоретичні та правові орієнтири /Н. Сампара ; наук. кер. Н. Л. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 254-257
 18. Сеньовська Н. Л. Саморегуляційні техніки для сучасних викладачів як спосіб обмежити вплив війни на психіку / Н. Сеньовська // Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27–28 квітня 2023 р.). – Чернігів : Академія ДПтС, 2023. – С. 80−82
 19. Нестайко І. Соціальна адаптація дітей-біженців у результаті війни в польському суспільстві / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 19-21
 20. Сеньовська Н. Л. Створення сучасного героїчного епосу як спосіб допомогти учням пережити травму війни / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 311-316
 21. Сеньовська Н. Цінності сучасного героїчного епосу / Н. Сеньовська, І. Нестайко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 56-58
 22. Чіпак В. В. Case-study − інноваційний аспект навчання крізь призму війни / В. В. Чіпак, Н. Л. Сеньовська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 168-170
 23. Higher Education as a Pedagogical System / Z. Udych, I. Nestaiko, N. Senovska [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2023. – Vol. 12. – issue 2. – P. 30-37. URL: https://doi.org/10.5430/jct.v12n2p30 ; https://www.scopus.com
 24. Senovska N. Psychoanalysis and patriotic education in modern Ukrainian pedagogy / N. Senovska, I. Nestaiko // Modern approaches to ensuring sustainable development : collective monograph. – Katowice : The University of Technology in Katowice Press, 2023. – С. 469−477
 25. Senovska N. Współczesna epopeja heroiczna jako podstawa ukraińskiego wychowania patriotycznego / N. Senovska, I. Nestaiko // Pedagogika, zarządzanie, psychologia i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności. Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności : Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2023. – T. 53.(1). – S. 309−317

2022 рік

 1. Сеньовська Н. Л. Авторська методика гармонізації саморегуляції педагога в умовах війни / Н. Л. Сеньовська // Різновекторні підходи сучасної педагогіки для покращення ефективності викладацької, наукової діяльності та самовдосконалення : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (14 листопада – 25 грудня 2022 р). – Одеса : Гельветика, 2022. – С. 61−64
 2. Сеньовська Н. Л. Аналіз текстів української літератури, написаних на міфологічній основі: виокремлення «справжніх» міфів / Н. Л. Сеньовська // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 58. – Т. 2. – С. 320−324. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/58-2-45
 3. Сеньовська Н. «Виховний ідеал» (1946) Григорія Ващенка – про різницю між українцями та росіянами: актуально досі / Н. Сеньовська, І. Нестайко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : збірник матеріалів ХІV-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції (м. Кропивницький, 20 листопада - 8 грудня 2022 р.). – Кропивницький : РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2022. – С. 14−15
 4. Сеньовська Н. Л. Залишки втраченої реальності: аналіз текстів на міфологічній основі / Н. Л. Сеньовська // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 57-60
 5. Сеньовська Н. Застосування та аналіз вебінарів як форми організації навчання / Н. Сеньовська, І. Нестайко // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – С. 214–215.
 6. Нестайко І. Значення ієрархії цінностей у житті людини (польський досвід) / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 66–70.
 7. Нестайко І. М. Інклюзивна освіта в Польщі / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 138–140.
 8. Сеньовська Н. Л. «Міфи, які нас тримають»: досвід презентації для шкіл у межах освітнього волонтерського прпоєкту «Патріотичні й небайдужі» / Н. Л. Сеньовська // Інноваційні практики наукової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15–19 грудня 2022 року). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – С. 904–911
 9. Сеньовська Н. Л. Особливості взаємодії асистента вчителя та педагога в інклюзивних класах (на матеріалі емпіричного дослідження) / Н. Л. Сеньовська, А. П. Наконечна // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 24-25 листопада 2022 р.). – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський державний інститут, 2022. – С. 244-246
 10. Сеньовська Н. «Патріотичні й небайдужі»: що і як казати дітям про війну / Н. Сеньовська // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 24-26
 11. Сеньовська Н. Принципи побудови сучасного дискурсу про давню українську міфологію / Н. Сеньовська // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen Die Ukraine aus globaler Sicht : XIII Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik (03 – 06 November 2022, München). – Wien : Buchschmiede von Dataform Media GmbH, 2022. – P. 288-294
 12. Сеньовська Н. Професійна саморегуляція: порівняльний аналіз вебінарів для педагогів у мирний і воєнний час / Н. Сеньовська, І. Нестайко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. № 54. – Т. 2. – С. 272−280.
 13. Сеньовська Н. Л. Психокорекційний тернінг як форма духовно-інтелектуального виховання і навчання / Н. Л. Сеньовська, Я. Я. Наумович // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний періодичний збірник наукових праць. – Харків : ВННОТ, 2022. – Вип. 4. – С. 711-714. DOI : 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.177
 14. Сеньовська Н. Л. Саморегуляція педагога в умовах війни: аналіз вебінару (на матеріалі практичного досвіду) / Н. Л. Сеньовська // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія)). – Любляна : ГО «ВАДНД», 2022. –С.408-412
 15. Сеньовська Н. Л. Стратегія використання вебінарів і тренінгів у процесі дистанційного навчання / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 225–227.
 16. Senovska N. Algorytm analizy webinariów dla nauczycieli / N. Senovska, I. Nestaiko // Pedagogika, zarządzanie i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności. Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności : praca zbiorova. – Wałbrzych : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2022. – T. 52(2). – S. 33−42.
 17. Nowa Fantastyka : miesiкcznik milosnikow fantastyki. 09 (480) / redakcja Jerzy Rzymowski. – Warszawa : Copyright by Prуszyсski Media Sp. z o.o., 2022. – 84 s.
 18. Senovska N. WEBINAR AS A FORM OF QUALIFICATION OF TEACHERS: ON THE MATERIAL OF PRACTICAL EXPERIENCE / N. Senovska, I. Nestaiko // DIGITALIZATION AND INFORMATION SOCIETY. SELECTED ISSUES : Monograph 53. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – P. 220-226.

2021 рік

 1. Великанович А. А. Булінг в учнівському середовищі: що має робити педагог / А. А. Великанович, Н. Л. Сеньовська  // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 82–86.
 2. Лісова З.-О. В. Булінг в українських закладах загальної середньої освіти / З.-О. В. Лісова, Н. Л. Сеньовська  // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 256–261.
 3. Сеньовська Н. Л. Інклюзивне навчання у закладах вищої освіти під час карантину / Н. Л. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 160–163.
 4. Наумович Я. Я. Мотиви навчання учнів і як їх змінити (на матеріалі емпіричного дослідження) / Я. Я. Наумович, Н. Л. Сеньовська // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 282–286.
 5. Сеньовська Н. Професійна саморегуляція вчителя як елемент його ключових фахових компетентностей / Н. Сеньовська // Problemy nowoczesnej edukacji = The problems of modern education. – Częstochowa : NSL, 2020–2021. – T. X (Jubileuszowy). – S. 39-47.
 6. Сеньовська Н. Л. Труднощі й переваги дистанційного навчання очима вчителів та учнів / Н. Л. Сеньовська, З.-О.В. Лісова // Virtus : Scientific Journal. – 2021. – № 54 (May). – P. 88–93.
 7. Долінська Л. П. Шляхи запобігання наркоманії та алкоголізму в середовищі підлітків / Л. П. Долінська, Н. Л. Сеньовська // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 171–174.
 8. Григорчук А. Р. Як не стати булером: поради вчителям / А. Р. Григорчук, Н. Л.  Сеньовська  // Безперервна освіта як пріоритетний нН. Л.апрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 129–132.
 9. Сеньовська Н. Л. Формування саморегуляційних умінь педагогів: тренінг онлайн і тренінг офлайн / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Virtus : Scientific Journal. 2021. – № 59 (December). – P. 25–29
 10. Senovska N. L. Motivational aspect of students' educational activity in the conditions of distance learning / N. L. Senovska, Ya. Naumovych // Selected aspects of digital society development. Monograph 45. – Katowice : Copyright by University of Technology, 2021. – P. 141–147.

2020 рік

 1. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція вчителя як елемент його ключових компетентностей в умовах Нової української школи / Н. Л. Сеньовська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 23-26.
 2. Сеньовська Н. Створення недискримінаційного ґендерного середовища у закладі загальної середньої освіти засобами освітньої галузі «мова і література» / Н. Сеньовська // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 252-254.
 3. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція керівника закладу загальної середньої освіти / Н. Л. Сеньовська // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 236-248.
 4. Сеньовська Н. Л. Актуальні проблеми професійної освіти: методичні рекомендації  для викладачів, магістрантів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. Л. Сеньовська. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011. – 24 с. 
 5. Senovska N. Developing professional self-regulation of students during pedagogical practice / N. Senovska, O. Pryshliak // International Journal of Research in Education and Science. – 2020. – Vol. 6, Issue 4. – P. 679–691. – URL. : https://www.scopus.com

2019 рік
 1. Сеньовська Н. Л. Нова українська школа : досвід і перспективи (на матеріалі діяльності Гримайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І. Пулюя за І семестр 2018-2019 навчального року) / Н. Л. Сеньовська // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль).  – Тернопіль, 2019. – С. 253–257.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах