Soroka

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Туранов Ю. Наступність підготовки кваліфікованих робітників і здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Будівництво та зварювання) / Ю. Туранов, Т. Сорока // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 травня 2023 р.). – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2023. – С. 233-234
 2. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Ю. В. Сокотов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 83 с.
 3. Сорока Т. П. Передумови реалізації освітньої програми «будівництво та зварювання» в Тернопільському національному педагогічному універcитеті імені Володимира Гнатюка / Т. П. Сорока, Ю. О. Туранов // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 190-192
 4. Туранов Ю. Проблема кадрового забезпечення Західного регіону України працівниками робітничих професій галузі будівництва / Ю. Туранов, Т. Сорока, Ю. Сокотов, Р. Монько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 149-156. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.19
 5. Сорока Т. П. Роль сучасних інформаційних технологій у створенні безпечного освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти / Т. П. Сорока, Ю. В. Сокотов // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 328-332

2022 рік

 1. Sopiha V. B. Training of students in the hotel and restaurant business during distance learning / V. T. Sopiha, H. R. Havryshchak, T. R. Soroka, M. S. Aliluiko // Information technologies and learning tools. – 2022. – Vol. 91, Issue 5. –P.170-185. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000879900900012

2021 рік

 1. Туранов Ю. О. Навчальні та виробничі практики студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа: методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 2. Сорока Т. ПМетодичні рекомендації до написання курсових робіт студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Т. ПСорока, Ю. О. Туранов, Г. Р. Гаврищак, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 28 с. 
 3. Кондратюк В. Л. Устаткування закладів сфери послуг : методичні рекомендації до виконання практичних робіт : для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування /В. Л. Кондратюк, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока.  – Тернопіль : ТНПУ  ім. В. Гнатюка, 2021. – 96 с.
 4. Бочар І.Й. Метрологія та технічні вимірювання: методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Ч. 1/ І.Й.Бочар, Т.П.Сорока, Ю.В.Сокотов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 56 с.
 5. Навчальні та виробничі практики магістрантів : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) / Г. В. Терещук, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга. – 3-тє вид., переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 6. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) /  Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Г. М. Мамус, В. Л. Кондратюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 7. Сорока Т. П. Теорія і методика професійного навчання: методичні рекомендації. 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)/ Т.П.Сорока, В.Б.Сопіга. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 48 с.
 8. Кондратюк В. Л. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство»: для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Ч. 1. Товарознавство продовольчих товарів/ В.Л.Кондратюк, Т.П.Сорока, Ю.О.Туранов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 124 с.
 9. Кондратюк В. Л. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство»: для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Ч. 2. Товарознавство непродовольчих товарів/ В.Л.Кондратюк, Т.П.Сорока, Ю.О.Туранов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 84 с.
 10. Сорока Т. П. Проєктно-технологічна діяльність як фактор підвищення професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій / Т. П. Сорока // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.145–146.

2020 рік

 1. Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 80 с.
 2. Сорока, Т. П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : спеціальність 015.16 "професійна освіта "(Сфера обслуговування) / Т. П. Сорока, Г. Р. Гаврищак, Ю. О. Туранов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 28 с.

2019 рік
 1. Культура безпеки : методичні рекомендації для студентів педагогічних закладів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Бочар, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 76с.
 2. Навчальні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
 3. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації / І. В. Бочар, І. Й. Гевко, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, Б. В. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 76 с.
 4. Сорока Т. П. Основи проектування і моделювання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 88 с.
 5. Сорока Т. П. Проектно-технологічна діяльність майбутніх учителів трудового навчання та технологій : методичні рекомендації / Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 104 с.
 6. Туранов Ю. О. Педагогічні практики студентів спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с.
 7. Сорока Т. П. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі вивчення дисципліни «основи проектування і моделювання» /  Сорока Т. П., Сопіга В. Б. // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Вид-во Черкас. нац. ун-т, 2019. – Вип. 24. – С. 133137.
 8. Сорока Т. П. Методика професійного навчання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. В. Гевко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.
 9. Сорока Т. П. Тенденції розвитку готельно-ресторанних підприємств як фактор впливу на підготовку майбутніх фахівців сфери обслуговування / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчуг, 2019. – Вип. 2. – С. 36-41.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах