Rutulo

 

Кандидат технічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Бурега Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців професійної освіти / Н. В. Бурега, М. І. Рутило, Л. Н. Чорній [та ін.] // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 208-209
  2. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти / Р. Горбатюк, Я. П. Замора, М. І. Рутило [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210). – С. 72-77. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275471

2022 рік

  1. Горбатюк Р. М. Інформаційно-освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти / Р. М. Горбатюк, М. І. Рутило, С. В. Сіткар // Філософські аспекти професійної освіти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). – Херсон ; Кропивницький : Поліум, 2022. – С. 238-240
  2. Федорейко В. С. Критерії визначення цифрових компетенцій науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, М. І. Рутило // Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби: зб. наук. праць молодих учених та здобувачів. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 117-119
  3. САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів : методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / Н. В. Бурега, Я. П. Замора, М. І. Рутило [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 141 с.

2021 рік

  1. Рутило М. І. Адаптивна система керування регульованим електроприводом дозаторів компонентів горіння несертифікованого біопалива / М. І. Рутило // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 42–46.

2020 рік

  1. Optimization of heat production processes in the biofuel vortex combustion systems / V. S. Fedoreiko, M. I. Rutylo, I. S. Iskerskyi, R. I. Zahorodnii // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – Issue 6. – P. 83-88. –URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

  1. Визначення енергоефективних режимів роботи біотеплогенератора зерносушарки шляхом імітаційного моделювання / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. С. Іскерський [та ін.] // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : III International scientific-technical conference (7-9 February 2019, Kielce). – Kielce, 2019. – С. 53.
  2. Experimental studies and numerical simulation of speed modes of air environment in a poultry house /V.I. Trokhaniak, M.I. Rutylo, I.L. Rogovskii [et al.] // INMATEH - Agricultural Engineering. – 2019. – Vol. 59, Issue 3. – P. 9 - 18. – URL. : https://www.scopus.com
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах