Web of Science ResearcherID: C-2370-2019

Rogko

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Рожко-Павлишин Т. Управлінська діяльність директора щодо подолання антиінноваційних бар’єрів у закладі дошкільної освіти / Т. Рожко-Павлишин // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 96-100

2022 рік

 1. Степанова І. І. Використання камінчиків «Марблс» у різних видах діяльності з дітьми дошкільного віку / І. І. Степанова ; наук. кер. Т. А. Рожко-Павлишин // Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору : ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція (Березень 17-18, 2022). – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 269-274.
 2. Турко О. В. Методичні рекомендації до педагогічної практики зі спеціалізації «Англійська мова»: для студентів факультету педагогіки і психології спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта / О. В.Турко, Т. А. Рожко-Павлишин, Ю. І. Петрица. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 34 с.
 3. Рожко-Павлишин Т. А. Організація та керівництво методичною роботою в дошкільній освіті: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта / Т. А.Рожко-Павлишин. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – 156 с.
 4. Рожко-Павлишин Т. А. Освітнє середовище як умова вдосконалення якості життя закладу дошкільної освіти / Т. А.Рожко-Павлишин // Eurasian scientific discussions : The 1st International scientific and practical conference (February 13-15, 2022). – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2022. – P. 344-349.
 5. Рожко-Павлишин Т. А. Попередження появи професійних деформацій у майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти / Т. А. Рожко-Павлишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 80-87. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.10
 6. Рожко-Павлишин Т. Проблеми розвитку культури мовлення дітей старшого дошкільного віку в контексті наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи / Т. Рожко-Павлишин // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 178–211.
 7. Formation of pre-schoolers' communicative competence in the conditions of inclusive education / O. Turko, T. Olendr, M. Boyko [et al.] // Journal of education culture and society. – 2022. – Vol.13, Issue 1. – P. 239-255. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000826355100017, https://www.scopus.com
 8. Рожко-Павлишин Т. А. Softskills як умова ефективної професіоналізації майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти / Т. А. Рожко-Павлишин, Н. А. Перхайло // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2022. – № 3-4 (201-202). – С. 61-66

2021 рік

 1. Рожко-Павлишин Т. А. Булінг у закладі дошкільної освіти: міф чи реальність / Т. Рожко-Павлишин // European scientific discussions : Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference (June 20-22, 2021). – Rome : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” : Potere della ragione Editore, 2021. – P. 232-236
 2. Рожко-Павлишин Т. А. Виконання та захист курсових робіт: з педагогічних дисциплін дошкільної освіти для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта : методичні рекомендації / Т. А. Рожко-Павлишин, О. І. Янкович. – Тернопіль: Паляниця В. А., 2021.– 32 с.
 3. Рожко-Павлишин Т. А. Художня праця в ЗДО: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. – Тернопіль: Паляниця В. А., 2021. – 236 с.
 4. Formation of sustainable development competencies in primary school children / H. Chaikovska, O. Yankovych, I. Levchyk, I. Kuzma, T. Rozhko-Pavlyshyn // Journal of Education Culture and Society. – 2021. – № 2. – P. 341–360.
 5. Experiential approach in future teacher training for work with children in the context of preschool inclusive education / L. V. Zdanevych, N. P. Honchar, T. A. Rozhko-Pavlyshyn [et al.] // ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue 1. – P. 72–77. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000636069200012

2020 рік

 1. Рожко-Павлишин Т. А. Дистанційна освіта в закладах дошкільної освіти в умовах пандемії / Т. Рожко-Павлишин // Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych : Materiały ІI Międzynarodowej Konferencii Naukowo-Praktycznej (31 października 2020 roku). – Łódź : Nowa nauka, 2020. – P. 3-8
 2. Рожко-Павлишин Т. А. Підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дошкільників у взаємодії ЗДО і сім’ї / Т. Рожко-Павлишин // Professional Education: methodology, theory and technologies. – Pereiaslav : Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2020. – Vol. 12. – P. 163-183

2019 рік

 1. Рожко-Павлишин Т. Профілактика булінгу в закладі дошкільної освіти / Т. Рожко-Павлишин // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 200–209.
 2. Perkhailo N. Optimization of Cooperation Between Social Work Specialists and Pedagoges of Pre-school Educational Establishments / N. Perkhailo, Rozhko-T. Pavlyshyn // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – № 8 (40). – С. 131–145

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах