Web of Science ResearcherID: I-7013-2018

mohun

Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її викладання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Романишина О. Я. Використання моделі змішаного навчання при вивченні дисципліни «Game-дизайн» / О. Я. Романишина, Н. Б. Маланюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 83-85
 2. Романишина О. Я. Особливості оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання / О. Я. Романишина, О. Й. Карабін, А. Гура // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. – Хмельницький, 2023. – № 3. – С. 92–97. https://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.12
 3. Похмурська В. В. Розробка інтерактивного онлайн-посібника з інформатики в 7 класі / В. В. Похмурська, О. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 162-164
 4. Околович В. В. Розробка сайту навчальної дисципліни «Motion-дизайн» / В. В. Околович, О. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 188-189

2022 рік

 1. Токарська О. Р. Використання технологій змішаного навчання на уроках інформатики на засадах нової української школи / О. Р. Токарська, O. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 164–167.
 2. Луценко П. К. Впровадження STEM-освіти в освітній процес Нової української школи / П. К. Луценко, О. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 46–49.
 3. Токарська О. Р. Дистанційне навчання умовах війни: модель змішаного класу / О. Р. Токарська, O. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 192–194.
 4. Development of Students’ Research Competence in the Study of the Humanities in Higher Educational Institutions / A. Marushkevy, I. Zvarych, O. Romanyshyna [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 1. – P. 15-24. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Романишина О. Я. Використання змішаного навчання при вивченні інформатики у старших класах / О. Я. Романишина, М. Ю. Худик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 155–157.
 2. Романишина О. Я. Особливості навчально-методичногозабезпечення навчальної дисципліни «game-дизайн» для студентів дизайнерів / О. Я. Романишина, О. Д. Годований // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 43–49.
 3. The Use of a Synthesis Approach to Develop a Model for Training Teachers’ Competencies in Distance Teaching / O. Samoуlenko // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Venezuela, 2021. – Vol. 20. – No. 7. – P. 308-327. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach / S. Karasievych, B. Maksymchuk, V. Kuzmenko [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2021. – Vol.12, Issue 4. – P. 543–564. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000735251300029
 5. Pedagogical design of the technology of students' multicultural competence at higher education institutions / R. Kravets, V. Vykhrushch, O. Romanyshyna [et al] // Journal of education culture and society. – 2021. Vol.12, issue 2. – P. 264–293. URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000704338200019

2020 рік

 1. Романишина О. Я. Особливості використання новітніх засобів комп’ютерного 3D проектування в професійній діяльності фахівця з дизайну / О. Я. Романишина, Н. Б. Маланюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 149–151.
 2. Іванішак М. Я. Classroom в хмарних технологіях / М. Я. Іванішак, О. Я. Романишина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020).  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 118-120.
 3. Communicative Competence Formation of Future Officers in the Process of Foreign Language Training / M. M. Kozyar, L. L. Nanivska, O. Y. Romanyshyna [et al.] // International Journal of Higher Education. – 2020. – Vol. 9, issue 7. – P. 153–165. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Pedagogical Training System of Future Social Workers in Ukraine: Experimental Study / H. Ridkodubska, O. Romanyshyna, O. Karabin [et a.] // International journal of learning, teaching and educational research. – 2020. – Vol. 19, n. 5. – P. 245-259. – URL.:  https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Романишина О. Я. Використання навчального середовища Moodle у підготовці техніків-технологів / О. Я. Романишина, А. Ю. Дундюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 177–180.
 2. Романишина О. Організація роботи в малих групах при вивченні навчальної дисципліни «Програмування» у студентів спеціальності «Середня освіта. Інформатика» / О. Романишина // Dynamics of the development of world science : аbstracts of the 2nd International scientific and practical conference (october 23-25 2019). – Vancouver ; Canada, 2019. – P. 460–463.
 3. Романишина О. Проектна технологія у підготовці майбутніх учителів історії / О. Романишина // Perspectives of world science and education : аbstracts of II International Scientific and Practical conference (30-31 October 2019). – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2019. – P. 563–568.
 4. Романишина О. Я. Сервіси Google в світному процесі підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей / О. Я. Романишина, А. М. Гура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 154–156.
 5. Romanyshyna O. Using Google Services in training of future teachers of natural specialties / O. Romanyshyna, A. Gura // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Section : J. Lublin – Polonia, 2019. – Vol. XXXII, 1. – С. 149–159.
 6. Analysis of the dynamics of physical development and functional state of 9-12- year-old schoolchildren playing volleyball / V. Trofimenko, O. Romanyshyna, O. Anichkina // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, issue 1. – P. 748-755. – URL.:https://www.scopus.com
 7. Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States / I. Zvarych, S. M. Kalaur, N. M. Prymachenko [et al.] // European journal of educational research. – Hanover : Eurasian society of educational research, 2019. – Vol. 8, issue 3 (July 2019). – P. 875–891. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах