Web of Science ResearcherID: I-7230-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Рак В. І. Використання імерсивних технологій на уроках фізичного виховання / В. І. Рак, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 150-155
 2. Рак В. І. Методика навчання студентів коледжів технологій використання UI/UX дизайну / В. І. Рак, О. А. Бунт // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 66-68
 3. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 4. Рак В. І. Особливості навчання студентів технологіям розробки цифрового освітнього відеоконтенту / В. І. Рак, М. Ю. Франко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 68-69
 5. Рак В. І. Технологічні та дидактичні можливості окулярів віртуальної реальності Oculus Quest 2 в освітньому процесі / В. І. Рак, К. В. Белюх // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 70-72
 6. Ohnystyi A. Computer Technologies in Physical Education in Forming the Quality of Life of a University Teacher / A. Ohnistyi, V. Rak, O. Yashchyk // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 червня 2023 року м. Київ). – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С. 3-6
 7. The Use of Immersive Technologies to Implement a Multimodal Approach in the Educational Process / O. Potapchuk, I.Hevko, I. Lutsyk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 660-665. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Туранов Ю. Зміни в тенденціях використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання майбутніх фахівців професійної та технологічної освіти / Ю. Туранов, В. Рак, І. Луцик, Ю. Франко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – Т. 33, № 1. – С. 52-56. DOI 10.31110/2413-1571-2022-033-1-009
 2. Козіброда С. В. Модель системи віддаленого навчання програмуванню роботів / С. В. Козіброда, А. О. Пальчик, І.-С. В. Мазур, В. І. Рак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 31-41
 3. Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 4. Луцик І. Особливості організації проведення технологічної практики для підготовки майбутніх інженерів- педагогів галузі цифрових технологій / І. Луцик, М. Ожга, В. Рак // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 33-34
 5. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 c.
 6. Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / V. Rak, O. Potapchuk, Y. Turanov [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 554-558. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Рак В. І. Використання сайту закладу професійної освіти у дистанційному навчанні  /  В. І. Рак, Т. В. Владика // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 58–60.
 2. Геометричне проектування засобами САПР : навчально-методичний посібник для для підготовки фахівців за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології" / І. Б. Луцик, І. В. Гевко, О. І. Потапчук, В. І. Рак.   – Тернопіль, ТНПУ, 2021. – 120 с.
 3. Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 192 с.
 4. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / Уклад.: І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 c.
 5. Франко Ю. П. Побудова інтервальної моделі для прогнозування потужності генерування електроенергії малої гідроелектростанції «Топольки» / Ю. П. Франко, І. В. Гевко, В. І. Рак // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 21-23.
 6. Mathematical Model of Identification of Radar Targets for Security of Objects of Critical Infrastructure / M. Divizinyuk, I. Lutsyk, V. Rak [et al.] // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. –  P. 95–100. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Луцик І. Б. Розвиток інформаційних компетентностей майбутніх педагогів на сучасному етапі / І. Б. Луцик, В. І. Рак // WayScience. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах" (м. Дніпро, 28-29 травня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С.19-20.
 2. Рак В. І. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя фізичного виховання / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 133–140.
 3. Calculation and Behavior of Lyapunov's Exponents for Incommensurate Superstructure Described by Two-Components Parameter of Order / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Karpa [et al.] // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings (16 September 2020 through 18 September 2020). – 2020. – P. 200-203. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. спец. 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 32 с.
 2. Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of granary / Lutsyk I., Franko Y., Rak V. [et al.] // 9th International conference on advanced computer information technologies ACIT (5-7 june, 2019). – Czech Republic, 2019. – С. 105–108. URL.: https://www.scopus.com
 3. Луцик І. Методичні особливості викладання баз даних для формування фахових компетентностей інженерів-педагогів / І. Луцик, В. Рак // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 660–663.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах