Web of Science ResearcherID: I-7292-2018

Rublevska

 

 Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Рисунок голови людини : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу Рисунок для бакалаврів напряму підготовки: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація / С. Вольська, З. Мацишина, Н. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 14 с.
  2. Складний натюрморт на кольоровому фоні : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу до виконання лабораторної роботи з курсу живопис для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальностей 022 Дизайн (графічний дизайн, дизайн середовища) / С. О. Вольська, З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 10 с.
  3. Спільні аспекти у методиці викладання композиції та кольорознавства для студентів мистецьких спеціальностей / Т. А. Балбус, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина [та ін.] // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2023. – Вип. № 5 (11). – С. 922-931. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-5(11)-922-931
  4. Гутор М. Українська етнічна біжутерія / М. Гутор ; наук. кер. Н. Рублевська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 101-104

2021 рік

  1. The forms and methods of art disciplines' teaching under the conditions of distance learning / Yuding Xie, N. Rublevska, M. Markovych [et al.] // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2021. – Vol. 11, Is. 2, Special Is. XXIV. – P. 6-10. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000741714900001

2019 рік

  1.  Рублевська Н. В. Виставкова діяльність гурту «Палітра» / Н. В. Рублевська // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 вересня 2019 р.). − Херсон : ХНТУ, 2019. – С. 106–108.
  2. Мацишина З. А. Писанкарство та його місце в музеях Тернополя / З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська // Polish science journal. – Warsaw, 2019.  – Part 2, issue 13.  – P. 6–13.
  3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 21 с.
  4. Методичні рекомендації до виконання практичного завдання з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 29 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах