Наукова бібліотека ТНПУ ім. В. Гнатюка висловлює щиру подяку доктору педагогічних наук, професору, завідувачці кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Олександрі Іванівні Янкович за подаровані книги.

 

12

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія / Пітер Баррі ; перекл. з англ. Ольги Погинайко. – Київ : Смолоскип, 2008. – 360 с. – (Пролегомени).

13

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / В. П. Андрущенко, Ю. В. Буган, Б. Б. Буяк [та ін.] ; [за заг. ред. В. П. Кравця] ; редкол.: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко [та ін.]. – Київ : Знання України, 2011. – 279 с.

31

Intel ® навчання для майбутнього / під керівництвом Тетяни Нанаєвої. – Київ : Нора-прінт, 2006. – 360 с.


   Книжка є посібником до курсу програми „Intel ® Навчання для майбутнього”, мета якої підготувати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Програма курсу складається з 12 модулів аудиторних занять, на кожному з яких вчителі працюють над навчальним проектом.
   Посібник може використовуватися на курсах підвищення кваліфікації вчителів зрізних навчальних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти та під час підготовки студентів усіх спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах. Він також буде корисним науковцям, аспірантам, методистам, вчителям та студентам для самостійного опанування методів ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальному процесі.

32

Доброчаєва Д. М. У царстві флори / Д. М. Доброчаєва, Б. В. Заверуха, Л. М. Сипайлова ; відп. ред. А. М. Гродзінський. – Київ : Наук. думка, 1978. – 171 с.


   У царстві флори нашої планети попад півмільйона нижчих і вищих рослин. Серед них багато таких, що дуже цікаві своєю біологією, будовою, властивостями. Про такі рослини розповідається на сторінках цієї книги. Читачі довідаються про їхні особливості, історію відкриття, практичне використання людиною, про пов’язані з ними легенди та міфи. Зокрема, йдеться про найбільші у світі квітку, ягоду, найдовговічніші дерева, дивовижні плоди тощо.
   Адресована широкому колу читачів.

33

Закордонець Н. І. Movie English Learning Course: курс навчання англійської мови за художніми фільмами / Н. І. Закордонець, І. Ю. Левчик, О. Ю. Пришляк. – Тернопіль : Збруч, 2009. – 224 с.


   Навчально-методичний посібник укладений із врахуванням вимог типової програми з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів України. Науковою основою вивчення англійської мови за даним посібником є методична концепція переходу з рідної мови на іноземну у процесі заглиблення в ситуативне спілкування носіїв мови при використанні інформаційних технологій. Такий підхід відображає закономірний взаємозв’язок двох мовних систем, що функціонують як засоби спілкування.
   Даний навчально-методичний посібник спрямований на розвиток умінь та навичок студентів практично володіти іноземною мовою для того щоб отримувати та досліджувати, аналізувати та передавати інформацію іноземною мовою на передбачені теми.

14

Карпенко О. Педагогічні ідеї Микола Шлемкевича (1894-1966 рр.) : монографія / Ореста Карпенко, Оксана Яців. – Дрогобич : Посвіт, 2019. – 232 с. – (Педагогіка в іменах. Вип. 5).

34

Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – Київ : Видавнича група BHV, 2008. – 352 с. – (Партнерство в навчанні).


   Цей посібник допоможе вчителям оволодіти основами інформаційно-комунікаційних технологій і застосовувати їхні можливості для покращення навчального процесу, підвищення своєї майстерності та зацікавленості учнів. Він містить як теоретичний матеріал, так і покрокові інструкції, що дає можливість використовувати посібник під час практичних занять за комп'ютером. Посібник призначений для підвищення кваліфікації вчителів різних профілів. Він має стати основою для базового курсу з інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічних закладах та змістовної частини стандартів підготовки вчителів. Може використовуватися як посібник з інформатики для педагогічних вузів.

15

Науковий пошук молодих : збірник статей аспірантів та магістрантів. Вип. 3 / редкол.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, О. В. Кохановська[та ін.]. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2019. – 181 с.

35

Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології, Тернопіль, 19-20 жовтня 2018 року / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Гуманітарно-природничий ун-т ім. Я. Длугоша, Вища лінгвістична школа у м. Ченстохово, Південночеський ун-т. ; упоряд.: Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 272 с.


   У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах евроінтеграції» здійснено психологічний аналіз найбільш актуальних проблем сучасної освіти, проаналізовано аксіологічні вектори її розвитку та психолого-педагогічні засади реформування і визначено проблеми становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді. Матеріали учасників науково-практичної конференції адресуються професійним психологам та широкому колу освітян.

36

Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю : колективна монографія / наукова рада: Інна Ящук, Олена Біницька, Катерина Біницька. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. – 442 с.


  Колективна монографія орієнтована на розгляд проблем політичних репресій доби радянської доби. У монографії опубліковано архівні документи, історичні та документально-публіцистичні нариси про жителів області (поляків і інших національностей), які в р. тоталітарного режиму зазнали безпідставних, необґрунтованихрепресій.
   Видання містить біографічні довідки про поляків жителів Хмельницької області, які зазнали безпідставних політичних репресій.
   Монографія розрахована на широке коло читачів: краєзнавців, істориків, політологів, філософів, соціологів, педагогів, теологів, а також студентську молодь і всіх, хто цікавиться проблемами політичних репресій на Поділлі радянської доби.

37

Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцілія / Луцій Анней Сенека ; передм., приміт., покажч. імен, пер. з лат. А. Содомори. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 1999. – 603 с.


  Луцій Анней Сенека (бл. 4 до Р.Х. 65 по Р.Х.) римський філософ і письменник, видатний представник стоїцизму. У його “Моральних листах до Луцілія” звучать заклики жити у злагоді з природою, несхитно переносити удари долі, йти шляхом постійного духовного вдосконалення. Філософсько-етичні погляди, розвинуті у “Листах”, належать до витоків християнської ідеології.

38

Скляренко В. 50 знаменитых городов мира / Валентина Скляренко, Яна Батий, Татьяна Иовлева, Ольга Исаенко. – Харьков : Фолио, 2005. – 509 с. – (100 знаменитых).


  Судьбы у городов, как и у людей, складываются по-разному. Их история знает взлеты и падения, жестокость разрушения и радость возрождения, горечь забвения и сладость славы. И так же, как и у их жителей, у каждого города есть свое лицо, образ жизни, обычаи, особенности и даже характер.
   Эта книга познакомит с историей появления и развития самых знаменитых городов планеты, с их достопримечательностями и особенностями современной жизни. Являясь своеобразным путеводителем, она содержит немало полезной информации об уникальных памятниках архитектуры и градостроительства, музеях и театрах, центрах науки и культуры, парках и садах, банках и магазинах, ресторанах и казино. В ряде случаев даже приводятся сведения о наиболее удобных видах транспорта, времени работы музеев и аттракционов, особенностях национальной кухни и многое другое, что может пригодиться каждому туристу.

16

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: у 6 кн. Кн. 1 : Технологія підготовки і проведення тренінгів : навчально-методичний посібник / А. Ф. Павленко, С. В. Степаненко, Г. О. Швиданенко [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – 117 с.

17

Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами : матеріали 2-ої Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції, 18 листопада 2016 року : у 2 ч. Ч. 1 / редкол.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. Я. Жорова та ін. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – 271 с.

18

Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами : матеріали 3-ої Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції, 5 грудня 2017 року : у 3 ч. Ч. 1 / редкол.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. Я. Жорова та ін. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2017. – 335 с.

39

Фіцула М. М. Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл / М. М. Фіцула. – Ужгород-Тернопіль : Мистецька лінія, 2002. – 228 с.


  У книжці висвітлюються причини появи педагогічної занедбаності неповнолітніх та методика їх перевиховання. Зокрема розкриваються можливості і закономірності процесу перевиховання, його етани, принциии і методи, організація індивідуальної виховної роботи і процесу самовиховання. Приділяється увага питанню залучення громадськості до перевиховання важковиховуваних учнів, роботі з їх батьками.
   Розрахована на вчителів, класних керівників, вихователів закладів освіти, працівників органів народної освіти, студентів вищих педагогічних закладів освіта, батьків.

19

Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник / Наталя Хобзей. – Львів : 2002. – 216 с.

40

Щербатых Ю. Психология успеха: технология достижения целей в жизни и бизнесе : практическое руководство для будущих миллионеров / Юрий Щербатых. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с.


   Что отличает эту книгу от подобных изданий? Она одновременно формирует в Вас новую философию восприятия мира и является практическим руководством по достижению успеха. Просто выполняйте инструкции...
   Если Вы сомневаетесь, нужна ли Вам эта книга, прочитайте бегло содержание, может быть, это разрешит Ваши сомнения, и Вы поймете, что держите в руках именно ту книгу, которая Вам нужна.

20

Ян Амос Коменський – великий педагог минулого : до 425-річчя від дня народження : матеріали ІІ Всеукраїнських педагогічних читань, 24 березня 2017 р. / редкол., А. М. Зубко, І. Я. Жорова, В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2017. – 323 с.

21

Боднарук Л. Душа поэта: сборник стихотворений / Людмила Боднарук. – Николаев : Дизайн и полиграфия, 2010. – 232 с.

22

Музы Солнца : поэтический сборник / коректор Д. Р. Руденко. – Николаев : Атолл, 2005. – 210 с.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах