Характеристика і методика розрахунку основних техніко-економічних показників

1.    Анісімова, Л.  Особливості моделювання технологічних процесів / Л. Анісімова // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – К., 2006. – Вип. 88. – С. 58-60.
2.    Економіка підриємства : підруч. / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семенів та ін.; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 680 с
3.    Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 3 : П (поручництво)- Я (японський центр продуктивності) / редкол.:Б. Д. Гаврилишин та ін. - К. : Академія, 2002. – 952 с.
4.    Кривенко, М.  Стратегія формування конкурентних переваг підприємства / М. Кривенко // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – К., 2008. – Вип. 99 - 100. – С. 44-48.
5.    Мец, В. О.  Економічний аналіз фінанасових результатів та фінансового стану підприємства : навч.посіб. / В. О. Мец. – К. : КНЕУ, 1999. – 132 с.
6.    Миленький, Д.  Принципи маркетингового стратегічного аналізу як складової частини стратегічного управління підприємством / Д. Миленький // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – К., 2006. – Вип. 86 -87. – С. 33-38.
7.    Папінко, В.  Бюджетування як інструмент управління підприємством / В. Папінко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 143-145.
8.    Семанюк, В.  Облікова політика підприємства: теорія і практика / В. Семанюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 175-178.
9.    Формування і обчислення показників ефективності підприємницької діяльності // Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : нвч. посіб. С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. - К., 1998. - С. 265-281.
10.    Яремко, І. Й.  Оцінка бізнесу як основа вартісної концепції управління підприємством / І. Й. Яремко // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 202-208.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконано 14. 04. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах