Книговидання та книгорозповсюдження, як об’єкт інформаційного менеджменту

1. Адам, О. Релігійне книговидання як сегмент інформаційної структури сучасного комунікаційного простору [Текст] / О. Адам // Друкарство. – 2006. – № 1. – С. 22-24.
2. Афанасенко, О. Книжковий ринок України як система: питання формування та розвитку [Текст] / О. Афанасенко // Вісник книжкової палати. – 2005. – № 8. – С. 7-10.
3. Афанасенко, О. Сучасний книжковий ринок України як об'єкт професійного дослідження [Текст] / О. Афанасенко // Вісник книжкової палати. – 2004. – №3. – С.28-30.
4. Ганжа, Л. Українська книжка на міжнародному рівні [Текст] / Л. Ганжа // Політика і час. – 2006. – № 12. – С .48-49.
5. Горшков, Ю. А. Библиотека в стратегическом менеджменте книжного бизнеса: анализ ресурсов и конкурентных возможностей [Текст] / Ю. А. Горшков // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 9. – С. 5-15.
6. Грет, Г. П. Книговидання в незалежній Україні: організаційний та тематичний аспекти [Текст] / Г. П. Грет, К. А. Хемчян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 13-17.
7. Добровольський, О. Оптимізація книговидання за критерієм "ціна-якість" як єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції [Текст] / О. Добровольський // Вісник книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 3-6.
8. Калініна, Л. М. Інформаційний менеджмент як галузь наукового знання [Текст] / Л. М. Калініна // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. – № 8. – С. 14-16.
9. Матвієнко, О. Інформаційний менеджмент: аналіз предметного поля [Текст] / О. Матвієнко // Вісник книжкової палати. – 2004. – №8. – С. 13-17.
10. Сенченко, М. І. Книговидання у світі та в Україні [Текст] / М. І. Сенченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – №2. – С. 50-57.
11. Сенченко, М. Книжкова справа України: ретроспектива і перспектива [Текст] / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 9. – С. 3-12.
12. Сенченко, М. Шлях української книги в контексті світового книговидання [Текст] / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 3. – С. 3-8.
13. Сербін, О. Маркетингові підходи до формування асортименту на книготорговельному підприємстві [Текст] / О. Сербін // Вісник книжкової палати. – 2004. – №3. – С.24-27.
14. Сербін, О. Сучасна книгарня в Україні як модель прогресивного інформаційно-торговельного підприємства [Текст] / О. Сербін // Вісник книжкової палати. – 2004. – №9. – С. 22-28.
15. Теремко, В. І. Видавничий маркетинг [Текст] : навчальний посібник / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272 с.
16. Теремко, В. І. Основні засади видавничого бізнесу [Текст] : навчальний посібник / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 136 с. 
17. Тимошик, М. С. Видавничий бізнес [Текст] : Погляд журналіста, видавця, вченого / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 328 с. 
18. Штангрет, А. Інвестиційна активність підприємств видавничо-поліграфічної галузі України [Текст] / А. Штангрет, Б. Дурняк, В. Мартинів // Друкарство. – 2006. – № 5. – С. 15-18.

Довідку виконано 29.03.10 р.
Лецкалюк І.Г.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах